Imágenes de página
PDF
ePub
[ocr errors]

sic egerunt veluti Rex jussit. Et cum in carcerem.gloriosus Martyr duceretur , versus cælum suspiciendo gratias immortales Deo jucundo vultu agere coepit: quoniam propter ejus fidem id summum bonum se consecuturum esse sperabat , quod Lucifer suique satellites superbia amisserunt. Positus Martyr intra vincula incepit Deum laudare , & prædicare majori audacia sacrum Ę per biduum : adeo quod ubi erat ligatus , plures ex infidelibus ad fidem christianam convertebat. r. • 7 Sed postea quam Rex Maurus novit quod tanta turba suorum converteretur , statim præcepit Martyrem extra carcerem educerent in quo erat , atque eumdem decollarent. Tunc ministri versus carcerem abierunt , & Martyrem solverunt dicendo: Noster Rex propter istam quam prædicas fidem jubet te capite obtruncari , quoniam suos milites seducendo , reli&ta se&ta de Mahoma, eosdem ad tuam legem subvertis. Tunc Martyr dicere coepit : Nomen Domini Jesu-Christi sit benediétum , in æternumque laudatum, quod me tam indignum peccatorem propter suam sanétam fidem, & passionem, mortem subire dignatur. Sed antequam mihi caput detruncetur , vos exhoro coram Rege vestro me deferatis, quædam enim habeo sibi & mihi expedientia dicturus. Illi vero sic agere noluerunt, veluti Martyr petiverat; ed ajunt : Nullatenus audemus transgredi præceptum Regis, quod nobis impositum fuit , ideo convenit haud mora faciamus. Tunc Martyr dixit : Mihi nimis placet efficiatis quod vultis, verumtamen unum tantum vos deprecor : Oro prius quam decoller, figar cruci in qua Jesus Virginis Mariæ filius propter me & totiüs generis humani redemptionem positus fuft. Mauri intra se cogitare inceperunt, numquid esset bonum agerent id quod Mártyr poscebat ? Sed tandem secum deliberando quod eümdem post paululum erant interfeéturi ajunt: Nobis est cordi: atque crucem unam fabricare coeperunt, quæ ante Martyris ocu1os oblata, genibus super terram flexis , versus cælum oculis elevatis sic exorsus est: Ave arbor pretiosissima, quæ membra mitis Agni extensa pertulisti , & quamvis tibi affigi non merear, in qua æternus Deus, Deus inquam & homo mortem in quantum homo subire voluit, sed propter tuum amorem hoc genus *s adire conor , brachia super Crucem capite inclinato por

pórrigendo, eamdemque sæpe & sæpius osculando: Et cum haec: Martyr dixisset, Mauri quasdam, scalas attulerunt. Quibus beatus Vi&or cum in crucem ascenderet cui figendus erat , utrumque brachium pneumare incensus in cruce coepit tendere. Et, postea quam Mäuri dexteram & sinistram manum figerunt geiminis cfavis; quidam minister ex eis pedes perforare incepit: & cum clavus altérum penetravisset pedem , alterum figere nequivit, quoniam ossis durities illi erat impedimento , quamvis mirìister ille infidelis malleo, quem manu gerebat, ingentes i&us ibi incuteret. Tunc Martyr ait: Amice, miror , ne vides clavum osse retentum, obliquumque subintrare non posse: erue, atque eundem erige , nam haud mora penetrabit. Hoc sermone Mäurus admiratus desivit Martyris pedes figere : quoniam verc. san&um hominem hunc esse novit: petivitque ab eo aquam Spi-. ritus San&i, in cujus loco ecce alius infidelis minister successit, &. iilc Martyrem crucifigere peregit: in qua noélu & die prædicando tridum mansit, multos ex infidelibus ad fidem catholicam convertendo. • . 8 Atque cum à prædicatione numquam cessaret, Rex quem supra retulimus, jussit Martyrem à cruce deponi,& in momento obtruncari, quod ediétum sic liétores adimpleverunt, quoniam. divi Vi&oris precibus flumine secundo in Villam quandam prope Municipium Cerasium , hispane Quintamilla de las Dueiiat, delatus est. Postea quam Mauri ligatis, manibus Martyrem in. Villam duxerunt, ajunt: Hic est locus ubi obtruncandus es, quas propter te ipsum dispone. Tunc divus Vi&or dicere jncepit: Ego. paratus sum amore mei Domini Jesu, hanc mortem subire , quoniam me eam beatitudinem esse adepturum confido, quæ mihi &. omnibus qui Deo serviunt parata est : ideoque tu vere es cui parari est opus, atque reli&ta ista perfida secta de Mahoma, ad catholicam fidem converti, quia tu & omnes quicam sequuntur, in aeternum ardebitis.” Tunc Maurus. ira magis inflammatus ait ad Martyrem: Missa isthæc fac, in terramque genua fle&e : mihi. namque est cordi , te obtruncari , atque peragere quod à Rege meo jussus sum. Et cum sublatis manibus versus cælum Martyr super terram genua fie&eret, Maurus gladium quo erat accintus stringit,ejusqueabsciditcaput: ex quo vulnere statim cruorem cuma

[ocr errors]

Ia£te fluxísse ajunt: ákerom In tnartyrii ^signum ,¿lterum Virgiiutatis. Et cumsanguissupraterram.spargeretur,haud mora quxdam arbor nomine Morusfloruit, atqueeodem momento frondes & mora produxit, in cujus testimonium usqoe indiemhunceaarbor saperest: & contigit sa;pe, aliquos qui fehrcgravamtur, cumillius frudtum degustassent, piropter'snam maximam fidem Incólumes evasisse: al i qu os vero á stipite ejusdem Mori aliquas partículas decerpendo, eamdem sanitatemsimul cónsecutosfuisse.

9 Cumque Maurus ille qui caput Martyris absciderat, & alií qui erm co erant, hoc miracúlum sic repente fieri vidissent, veré sanclum hunc hominem esse crediderunt, & id esse -salubre quod prardicabat: exhorarunt Martyrem eos adíidenv-converteret, atque aqtva Spiritus San&i regenerare ipsosdlgnaretnr: quod Divus Víctor ita eflécit, '& sublato capitequodsnpra terram erat positum , versus oppidumCer.asit.im rediré coeptt, Secura inMunicipium accederet, omnes tum cognati, tum amici vdolorose lamentaricoeperunr: ín primis quídam quem ipseTnaxnne düigebat, ita dicendo : Oinfaustum& infeficem diem'hunc! quoniam video te, quem egomáxime diligebam, capitetruncatam, & manibus habentem , &mtnm filrum quem-tu baptizasti mortuum ia

'domo effcrcndum. Martyr cito dicere ccepit: Amicifjnei inChristo Domino nostro gaudete, atque proptenrae nolite lugere, naia <ea beatitudo & gloria sempiternamihi estparata , cul nihil po^ test comparan. Tuetiam amice dilecle prencisccre domum ruam: cumqueintroieris gratiaDomini mei-Jesu-Christi *uus filius resurgen Tune Martyre.&.lilis-qui^cum eoerarit réli&is, domum secontulit, &cumostü'limina!adirct,'éjusfiItus:subito surrexit, ^Deo &Martyri gratiasagendo quod suisprecibus:surrexisser.

10 Hac eadem 'hora martyr incipit omnesoppidiíncolasac'cersere , quibus'tum consolando,'tum monendo, quoniammultí jam á fide catholica 'deficere incipiébant > hoc ordine sequentí ■ dixit: Fratres méi, "gaudete:: ecce jam accessit terapus in quo ab obsidione liberábimini: oportet igitur vos statim faceré quod nunc

'dicam. Ad San&am Mafiam de la Llana proficiscimini: &cum

■domum cujusdam veteris mulieris introieritis , quoddam vas triti

ci sub ieíto ejus reperietis, nam in toto municipio aliud reper"ri

opoterat; atque cum co pascite unam\-accam& cogite cam ex

ttra

[graphic]
[ocr errors][graphic]

lchrum excidite, in quo meum corpus sepelíendurn est: & curra ílí effecíssent quod Martyriusserat, inceperunt eundem exorare quod sicut in vita optimus fuisset Patronus, sicetiam &in morte. Ólgod torum Divus Victor se facturum pollicitusest, ita dicendo: Qjidquid in nomine meovos, & qui ex vobis futurisunt, recte à Deo petieritis, concedetur. Repente hoc dicto, qui ibi aderanr, dulcissinnam armoniam Angelorum versus Caelum Divi Victoris animam cantando deferentium audierunt: manente corpore ineadem quam paulo ante diximus fovea, quae in petra a circunstantibus paulo ante fuerat excisa. Ubi Deus Dñs noster hujus glorios Martyris meritis & precibus hactenus ingentia miracula ostendit, atque ostensurus est, tum mortuos resuscitando, tum claudos, caecos, mutos sanando: nonumquam vero alia immensa miracuHa demonstrando.

12 Sedunum ilud in primis sub silentio practerire non sinamus memoria comendandum maxime. Ajunt qui viderunt, & testimonium firmissimum perhiberunt, quosdam municipes oppidi Cerasei, territorium, in quo Divus Victor fuerat sepultus, incolis & habitatoribus Municipii hispane Belorado vendidise, eosden que in vita vermibus manase.

[graphic]
« AnteriorContinuar »