Vatikanoko II. Kontzilio Ekumenikoa

Portada
Universidad de Deusto, 2009 - 1501 páginas
0 Reseñas
Las reseñas no se verifican, pero Google comprueba si hay contenido falso y lo retira una vez identificado
«Kontzilioko dokumentuek, beren azal eta muinean, azalari ezer kendu gabe eta muina lausotu gabe, beren testu eta historiaren eta Elizaren testuinguruan, beren orientabide nagusietan, gidari preziatua dira hirugarren milurtekoaren hasieran. Historiak esango du Eliza katolikoarentzat Vaticano II. Kontzilioak izan duen esanahia. Eliza katolikoak gaurkotze sakona burutu du eta, horrela, etorkizun ederreko orainari ekiteko prestatu ditu bere bizitza, jarrerak eta erakundeak, horretan nabari da beste erlijio kristauekiko eta kristau ez direnekiko diferentzia» (Ricardo Blázquez, Bilboko Gotzaina). «Bi ezaugarri ikusten ditugu. «Munduaren» parte-hartzea Kontzilio honetan eta munduak Kontzilioan jarrita duen itxaropena, baina baita gaurko munduaren egoera nahasi eta korapilatsuari erantzuteko izan den adorea ere, argibide eta orientabide zehatzak eta gomendio egokiak emanez, lehenbizi fededunei, baina baita gainerako gizaki guztiei ere» (Julen Urkiza-Luis Baraiazarra). «Vatikano II. Kontzilioaren materialak euskaraz argitaratzen dira oraingo honetan Erlijio Kulturaren Bilduma sailean kokatuak. Horrela, Deustuko Unibertsitateak, duen Misioaren formulaziotik, Elizari, kokatua dagoen gizarteari eta kulturari eskaintzen die bere zerbitzua. Ziur nago liburu hau, fedearen argitan, pertsona hobeagoak eta solidarioagoak izaten lagungarri gertatuko dela» (Jaime Oraá, S.J., Deustuko Unibertsitateko Errektorea).
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Páginas seleccionadas

Índice

ERLIJIOSOBIZITZAREN ERABERRITZE EGOKIARI BURUZKO DEKRETUA
48
Kapitulua Eukaristiako misterio santua
87
Kapitulua Beste sakramentuak eta sakramentalak
93
Kapitulua Orduen liturgia
99
Kapitulua Liturgi urtea
107
Kapitulua Artea eta gauza sakratuak
115
Eranskina Vatikanoko II Kontzilio Ekumenikoaren aitorpena egutegia
121
Sarrera
131
Sarrera
761
Kapitulua Apaizen ministerioa
769
Kapitulua Apaizen biziera
797
ELIZA GAURKO MUNDUAN KONSTITUZIO PASTORALA
827
AURRETIKO AZALPENA GIZAKIAREN EGOERA GAURKO MUNDUAN
841
Pertsonaren eta gizartearen arteko elkarrekiko mendekotasuna
873
Guztion ona bultzatzea
875
Pertsonarekiko begirunea
877

Kapitulua
139
Klausulak
145
Kapitulua Elizaren misterioa
157
Kapitulua Jainkoaren Herria
171
Kapitulua Elizaren eta bereziki apezpikutzaren antolaketa hierar
189
Apezpikutzaren sakramentu izaera
195
Apezpikuen harremanak Elkargoaren barruan
201
Apezpikuen santutzeko ofizioa
209
Diakonoak
217
Kapitulua Erlijiosoak
245
Kapitulua Erromes doan Elizaren izaera eskatologikoa eta zeru
253
Kapitulua Maria Birjina dohatsua Jainkoaren Ama Kristoren
263
Birjina dohatsuaren kultua Elizan
277
Oharpenak
285
EKIALDEKO ELIZA KATOLIKOEI BURUZKO DEKRETUA
293
Sarrera
299
Ekialdeko Patriarkak
305
Jainkoaren kultua
311
Eliza banatuetako senideekin harremana Amaiera
313
EKUMENISMOARI BURUZKO DEKRETUA
325
Unitatis redintegratio
345
JARDUNALDIA
359
APEZPIKUEK ELIZAN DUTEN ZEREGIN PASTORALARI BURUZKO DEKRETUA
365
Kapitulua Apezpikuak eta Eliza partikularrak edo elizbarrutiak I Apezpiku diozesiarrak
373
4 Erlijiosoak
399
Kapitulua Apezpikuen lankidetza beste hainbat Elizaren onerako I Sinodoak kontzilioak eta batez ere gotzainbatzarrak
405
Perfectae caritatis
417
Kontenplazio hutsezko institutuak
431
Monasterioen elkargoak
445
Seminario nagusien antolaketa
461
Eliz ikasketen berrikustea
475
Sarrera
493
Amaiera
515
Nostra aetate
517
JARDUNALDIA
533
Sarrera
539
Kapitulua Jainkoaren inspirazioa eta Eskritura Santuaren interpre
549
Oharpenak
571
Kapitulua Laikoen apostolutzarako bokazioa
581
Kapitulua Lortu beharreko helburuak
589
Kapitulua Apostolutzako arloak
597
Kapitulua Apostolutzako era ezberdinak
607
Kapitulua Gorde behar den ordena
617
Kapitulua Apostolutzarako prestaketa
623
Aholkuak
631
PERTSONAREN ETA ELKARTEEN ESKUBIDEA ASKATASUN SOZIAL ETA ZIBILE
639
Erlijioaskatasuna errebelazioaren argitan
651
ELIZAREN MISIOEKINTZARI BURUZKO DEKRETUA
667
Sarrera
673
Kapitulua Misiolana
695
Eliza partikularrak
715
Kapitulua Misiolariak
725
Kapitulua Misioekintzaren antolaketa
733
Kapitulua Lankidetza
741
Amaiera
753
Etsaiei izan behar zaien begirune eta maitasuna
879
Etika indibidualista gainditzea
881
Erantzukizuna eta esku hartzea
883
Kapitulua Giza ekintza munduan
885
Giza ekintzaren balioa
887
Giza ekintzaren antolaketa
889
Giza ekintzaren hondamena bekatuagatik
891
Giza ekintza pazkomisterioan perfekziora eramana
893
Lur berria eta zeru berria
895
Kapitulua Elizaren egitekoa gaurko munduan
897
Gizaki bakoitzari Elizak eman nahi dion laguntza
899
Gizarteari Elizak eman nahi dion laguntza
901
Kristauen bitartez giza ekintzari Elizak eman nahi dion laguntza
903
Elizak oraingo mundutik jasotzen duen laguntza
909
Kristo alfa eta omega
911
BIGARREN PARTEA ARAZO LARRIENETARIKO BATZUK
913
Ezkontzaren eta familiaren santutasuna
915
Ezkon maitasuna
919
Ezkontzaren emankortasuna
921
Ezkon maitasunak bat etorri behar du giza bizitzari zor zaion erres petuarekin
923
Ezkontza eta familia bultzatzea guztion egitekoa da
925
Kapitulua Kulturaren garapena egoki bultzatzeaz
929
Gizakia kulturaren egilea
931
60
939
Kapitulua Bizitza ekonomikosoziala
947
67
953
70
960
Kapitulua Bakearen alde egitea eta herrien arteko komunitatea bul
975
81
982
Kristo gizaseme berria II Kapitulua Giza komunitatea
1191
387
1208
935
1213
939
1221
827
1229
841
1238
843
1247
943
1249
845
1255
949
1259
319
1260
393
1262
849
1266
367
1271
401
1274
853
1277
855
1290
371
1293
857
1300
975
1310
859
1315
977
1319
863
1322
407
1352
381
1386
Página de créditos

Términos y frases comunes

Información bibliográfica