Starețul Nectarie de la Optina

Portada
Teoctist Caia
Doxologia, 12 dic. 2013 - 129 páginas

Colecția „Cuvioși stareți de la Optina“ este alcătuită din 14 volume. Scopul principal al publicării acestor volume este de a da credincioșilor „chipuri de pocăință“ prin viața unor oameni bineplăcuți lui Dumnezeu, care au odrăslit în sânul altor popoare. Sunt prezentate astfel viețile a 14 stareți de la Optina, dintr-un interval de peste 100 de ani, canonizați de Biserica Ortodoxă Rusă în 1996, și sunt date mărturii despre rodnica lor activitate duhovnicească. Intenția publicării unei colecții dedicate vieții mănăstirești de la Optina are și un alt motiv, și anume: tot ceea ce s-a petrecut ca viață monahală autentică timp de peste 100 de ani la Optina se datorează influenței exercitate asupra Lavrei de Sfântul Paisie Velicicovski de la Mănăstirea Neamț. După moartea Sfântului Paisie, ucenicii săi au mers în Rusia și prin intermediul lor s-a născut fenomenul numit „Optina“. Timp de peste 100 de ani după moartea Sfântului Paisie, monahismul din Țările Române, din Rusia și din alte părți ale Bisericii Ortodoxe a fost influențat de lucrarea duhovnicească a Mănăstirii Neamț de la sfârșitul secolului al XVIII-lea.

Ieroschimonahul Nectarie (1853-1928) este ultimul dintre Stareții aleși ai Optinei. El a purtat crucea slujirii stărețești în anii unor grele încercări pentru Biserica Ortodoxă Rusă, pentru țară și popor. Înzestrat de Dumnezeu cu marele dar al proorociei și clarviziunii, el a văzut cu mult timp înainte de revoluție și de războiul civil nenorocirile și durerile oamenilor, sfârșitul martiric al fiilor săi duhovnicești apropiați, ruinarea Rusiei. Starețul Nectarie se ruga pentru întreaga țară, mângâia oamenii, îi întărea în credință. În anii marilor ispite el a luat asupră-și povara păcatelor oamenilor, amărăciunile și lipsurile lor. Părintele Nectarie a împărtășit destinul multor conaționali ai săi: a fost prigonit, surghiunit și a murit în exil. Așa s-a întâmplat că, despre ultimul Stareț Sfânt de la Optina, care și-a săvârșit lucrarea duhovnicească chiar în epoca noastră, știm cu mult mai puțin decât despre proslăviții lui premergători. În viața starețului Nectarie nu s-au petrecut evenimente deosebite din care să se poată alcătui o biografie. El a petrecut cincizeci de ani în schitul Pustiei, dintre care douăzeci întru zăvorâre. Apoi a urcat pe scara duhovnicească de la zăvorâre la slujirea poporului, dar calea cea duhovnicească a Starețului a rămas ascunsă tuturor. Când cineva îl întreba despre viața lui, Părintele Nectarie răspundea: „Am stat în chilia mea și m-am căit, iar apoi, încă treizeci de ani, m-am rugat pentru păcatele mele“.

Comentarios de usuarios - Escribir una reseńa

No hemos encontrado ninguna reseńa en los sitios habituales.

Otras ediciones - Ver todo

Información bibliográfica