La historia rural de las sociedades medievales europeas: Tendencias y perspectivas

Portada
Isabel Alfonso Antón
Universitat de València, 28 nov 2011 - 308 páginas
Aquest llibre reuneix les reflexions d'un conjunt de medievalistes europeus sobre alguns casos significatius de les diverses trajectòries seguides per la historiografia del món rural medieval en els seus països respectius. Aquesta aproximació internacional proporciona una visió més profunda de quines han estat les relacions dels estudis rurals medievals amb altres debats en les ciències socials, però sobretot ressalta les connexions entre les diverses tradicions històriques nacionals i els problemes del present de cadascuna d'aquestes societats. La comparança entre diverses regions europees permeten captar més clarament les similituds i les diferències que hi ha entre elles, i constitueix un instrument important per a construir millors síntesis i per a identificar les línies més fructíferes d'investigacions futures.
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Índice

PREFACIO Isabel Alfonso
9
ESTUDIOS RECIENTES SOBRE LA HISTORIA AGRARIA Y RURAL
31
TENDENCIAS RECIENTES DE LA HISTORIA RURAL DE LA FRANCIA
65
LOS ESTUDIOS SOBRE HISTORIA RURAL DE LA SOCIEDAD
97
CUARENTA AÑOS DE HISTORIA RURAL DEL MEDIOEVO ITALIANO
145
EL MUNDO RURAL MEDIEVAL EN LA HISTORIOGRAFÍA EN ALE
175
LOS CAMPESINOS MEDIEVALES Y SU MUNDO EN LA HISTORIO
247
ResúmenesAbstracts
285
Página de créditos

Otras ediciones - Ver todo

Términos y frases comunes

Información bibliográfica