Homes, masos, història: la Catalunya del nord-est (segles XI-XX)

Portada
Rosa Congost, Lluís To Figueras
L'Abadia de Montserrat, 1999 - 492 pàgines
 

Què en diuen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Continguts

ROSA CONGOST LLUÍS To Introducció
7
ELVIS MALLORQUÍ Homes viles i masos Cruïlles 1319
43
XAVIER SOLDEVILA I TEMPORAL Masades i servituds a Torroe
91
LÍDIA DONAT PÉREZ Contractes ad laborationem i establiments
125
PERE GIFRE I RIBAS Mercat de la terra i formació de patrimo
185
XAVIER TORRES I SANS De senyors del drap a senyors de
229
ROSA CONGOST PERE GIFRE ENRIC SAGUER XAVIER TORRES
269
MÒNICA BOSCH ROSA CONGOST PERE GIFRE Els bans La llui
299
PUIGVERT I SOLÀ Les obreries parroquials i la
329
ROSA CONGOST Terres de masos terres de censos La compli
409
ENRIC SAGUER 1 Hom Masos i masoveries en el primer terç
451
Rosa CONGOST ENRIC SAGUER Epíleg
483

Frases i termes més freqüents

Referències a aquest llibre

Informació bibliogràfica