Грађа за биографски речник чланова ДСС, СУД и СКА

Portada
Srpska akademija nauka i umetnosti - 409 páginas
0 Reseńas
Las reseńas no se verifican, pero Google comprueba si hay contenido falso y lo retira una vez identificado

Грађа за биографски речник је резултат дугогодишњег рада Библиографског одељења
Библиотеке САНУ на прикупљању података о животу и раду чланова Академије – личности
које су својим радом обележиле научни, уметнички и друштвени живот Србије у XIX и првој
половини XX века.

Приручник садржи основне био-библиографске податке о члановима Друштва српске словесности (1842–1864), Српског ученог друштва (1864–1892) и Српске краљевске академије (1886–1947). Поред података о датумима избора и врсти чланства, дати су и најважнији биобиблиографски извори и литература о свим члановима. Подаци о објављеним биографијама и библиографијама упућују на научни рад а биографски подаци своде се на информације које се тичу професионалног и јавног живота чланова друштава и академика. По правилу подаци су навођени на основу непосредног увида у званична документа. У прилогу су дати Хронологија важнијих догађаја из историје Академије и друштава и хронолошки прегледи избора чланова.

Референце су израђене на основу систематског ексцерпирања грађе из домаће и стране литературе. За новији период селективно су наведене само најважније референце пошто су исцрпне информације данас доступне у електронским базама података великих библиотека.

Грађа је сређена по азбучном редоследу и даје потпуни попис чланова Академије и друштава.

ISSN 0561-743X

Ово дело је лиценцирано под условима лиценце Creative Commons - Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Serbia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/deed.en

 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseńa

No hemos encontrado ninguna reseńa en los sitios habituales.

Términos y frases comunes

Акад Академије друштвених наука Академије природних наука Академије философских наука Алексијевић Аноним Аутобгр ббл Бгд Бгр Белић Београд БК века Велика школа Водич кроз архив Гавриловић гимназије Гл Грујић др друшт друштва ДСС Ђорђевић ЕСИ Живот и дело Жујовић Загреб Историја историчар Јавор јан Јован Јовановић јун Књ књижевности кореспондентни члан Крагујевац кроз архив ДСС Лит лит/ббл Лицеј Лицеј и Велика ЛМС Љушић мај март Милићевић Миљковић Михаило Нек Новаковић Нови Сад Павловић Петровић ПИ ПКЈИФ политичар Поповић почасни члан Прави члан Академије председник Преписка прир Приступна беседа просвете професор универзитета рад Радојчић Радонић Русија Сабрана дела Савременици и последници САН САНУ САНУ–Ф СКА Год СКГ н Споменица СПЦ Срба Србији Сремски Карловци српске српског Ст Станојевић Стр СУД Уједињена омладина српска фебр филос Фотографија члан наименован 29 члан од 15 члан Одељења чланова школе Anonim ASPh JAZU

Información bibliográfica