Història del cinema a Catalunya (1895-1990)

Portada
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1992 - 414 pàgines
Panoràmica útil per a estudiosos de la cinematografia a Catalunya que reuneix ma terial informatiu i de divulgació al ciutadà interessat pel cinema català. En l' aspecte temporal, el llibre abasta des dels orígens d'una expressió plasticodinà mica fins a l'any 1980, amb un epíleg que es refereix als anys més recents.

Des de l'interior del llibre

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Continguts

Sumari
7
Cruïlles 19311940
181
Temps difícils 19411950
223
Copyright

No s’hi han mostrat 1 seccions

Frases i termes més freqüents

Referències a aquest llibre

El Cine en Cataluña: Una aproximación histórica

Visualització de fragments - 1993

Informació bibliogràfica