El feudalisme comptat i debatut: Formació i expansió del feudalisme català

Portada
Universitat de València, 2003 - 574 páginas
Fa a penes trenta o quaranta anys el feudalisme català encara era percebut com una variant marginal i imperfecta d’un feudalisme clàssic que es circumscrivia a l’espai comprès entre el Loira i el Rin. El col·loqui de Girona de 1985, organitzat sota el doble impuls renovador de les obres de Pierre Bonnassie i Pierre Guichard, capgirà radicalment aquesta visió, en valorar els trets originals del feudalisme català, de la seua formació i expansió, i en introduir paral·lelament l’estudi d’aquelles societats d’al-Andalus que a partir del segle XII van ser objecte de conquesta per part dels feudals catalans. Disset anys després, aquest nou col·loqui celebrat a Barcelona aprofundeix en moltes d’aquestes orientacions i línies de recerca, com ara l’examen dels processos de conquesta i colonització dins un procés més general d’expansió del feudalisme i el necessari recurs a l’arqueologia, imprescindible per a mesurar les grandàries, densitats i sentit dels establiments pagesos, tant feudals com andalusins. També s’hi examinen amb nova llum les relacions entre senyors i pagesos, atenent i integrant tant l’estructura de classes com les transformacions produïdes per les variables econòmiques, els canvis en les magnituds i la composició del producte agrari, el procés de diferenciació interna de la pagesia i l’emergència de nous grups socials.
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Páginas seleccionadas

Índice

Sección 1
9
Sección 2
11
Sección 3
19
Sección 4
35
Sección 5
45
Sección 6
103
Sección 7
119
Sección 8
133
Sección 18
253
Sección 19
293
Sección 20
310
Sección 21
315
Sección 22
349
Sección 23
361
Sección 24
389
Sección 25
403

Sección 9
140
Sección 10
168
Sección 11
191
Sección 12
201
Sección 13
205
Sección 14
212
Sección 15
227
Sección 16
231
Sección 17
237
Sección 26
432
Sección 27
441
Sección 28
465
Sección 29
522
Sección 30
523
Sección 31
539
Sección 32
559
Página de créditos

Términos y frases comunes

Información bibliográfica