El feudalisme comptat i debatut: Formació i expansió del feudalisme català

Portada
Universitat de València, 2003 - 574 pàgines
Fa a penes trenta o quaranta anys el feudalisme català encara era percebut com una variant marginal i imperfecta d’un feudalisme clàssic que es circumscrivia a l’espai comprès entre el Loira i el Rin. El col·loqui de Girona de 1985, organitzat sota el doble impuls renovador de les obres de Pierre Bonnassie i Pierre Guichard, capgirà radicalment aquesta visió, en valorar els trets originals del feudalisme català, de la seua formació i expansió, i en introduir paral·lelament l’estudi d’aquelles societats d’al-Andalus que a partir del segle XII van ser objecte de conquesta per part dels feudals catalans. Disset anys després, aquest nou col·loqui celebrat a Barcelona aprofundeix en moltes d’aquestes orientacions i línies de recerca, com ara l’examen dels processos de conquesta i colonització dins un procés més general d’expansió del feudalisme i el necessari recurs a l’arqueologia, imprescindible per a mesurar les grandàries, densitats i sentit dels establiments pagesos, tant feudals com andalusins. També s’hi examinen amb nova llum les relacions entre senyors i pagesos, atenent i integrant tant l’estructura de classes com les transformacions produïdes per les variables econòmiques, els canvis en les magnituds i la composició del producte agrari, el procés de diferenciació interna de la pagesia i l’emergència de nous grups socials.
 

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Pàgines seleccionades

Continguts

Secció 1
9
Secció 2
11
Secció 3
19
Secció 4
35
Secció 5
45
Secció 6
103
Secció 7
119
Secció 8
133
Secció 18
253
Secció 19
293
Secció 20
310
Secció 21
315
Secció 22
349
Secció 23
361
Secció 24
389
Secció 25
403

Secció 9
140
Secció 10
168
Secció 11
191
Secció 12
201
Secció 13
205
Secció 14
212
Secció 15
227
Secció 16
231
Secció 17
237
Secció 26
432
Secció 27
441
Secció 28
465
Secció 29
522
Secció 30
523
Secció 31
539
Secció 32
559
Copyright

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica