Imágenes de página
PDF
ePub

Schuster (P.), Aria. Soprano solo. Avec l'accompagnement à

Violons, 2 Flutes trav., 2 Cors de chasse, Alto violo et Basse, 2 Clarinettes et Fagotto ad Lib. gr. 8vo.

Partijen. Schuyt (Corn.), Zesstemmige compositie: »Domine fiant anima mea«, voorkomende op een gravure naar v. GHEIJN. In partituur gebracht door D. DE LANGE. 2 bldn. 4to.

Drie Madrigalen uit: Il primo libro de Madrigali. In partituur gebracht door R. EITNER. 21 blz. 4to. Slingelandt (H. van), Receuil de divers airs choisis. 4to obl. Souvryn (Hk.), Alle de 150 Psalmen Davids in de gewoone

zangwysen met musikaale tusschenloopen verrykt door verschyde liefhebbers, waar agter een Aenhangsel van eeniege (sic)

Psalmen gecomponeerd door HK. SOUVRYN. 4to obl. Stemboeken van werken van verschillende meesters, meest

zang met luitbegeleiding. Vermoedelijk uit de 17de eeuw. 13

+ 27 bl. 4to. en 8vo. Sweelinck (J. P.), Bloemlezing uit zijne werken: > Tes beaux

yeux« à 4. „Tu as tout seul, Jan« à 5. Ps. 92 à 6. Ehre sei Gott dem Vater« à 5. In partituur gebracht door R. EITNER. 52 blz. 4to.

Bruiloftsgedicht op Paris en Helena (5-stemmig) met door STOBAEUS veranderden tekst (Felix auspicius dies secundus). Uitgegeven 1638. In partituur gebracht door R. EITNER. 12 Blz. 4to.

Canon in unisono, quatuor vocum. Photolithogr. afdruk

i blad 4to. muziekhs., eigenh. geschreven en get. door J. P. SWEELINCK. In Amsterdam, 3 Dec. 1618.

Canticum nuptiarum. In partituur gebracht door Rob. EITNER. 25 blz. 4to obl.

Cantiones Sacrae. In partituur gebracht door R. EITNER. kl. fol. Afschrift van R. EITNER. 4to.

Quintus en Bassus Continuus.

Kompositions-Regeln, bearbeitet von R. EITNER. 145 blz. 4to. -, 30 zesstemmige Psalmen, met Duitschen tekst van LOBWASSER. In partituur gebracht met begeleiding van orgel door R. EITNER. 4to.

van

[ocr errors]

Sweelinck (J. P.), 21 vierstemmige Psalmen. In partituur gebracht door R. EITNER. 4to.

Livre Quatriesme et conclusionnal des Psaumes de David, nouvellement mis en musique à 4, 5, 6, 7, 8 parties. Publié à Haerlem en 1621.

Zeven stemboeken: Cantus, Altus, Tenor, Bassus, Quintus en Sextus, Septimus en Octavus, benevens een Supplement.

Afschrift gemaakt naar het exemplaar van de Bodleyaansche bibliotheek in 1892/93.

en C. Verdonck, Chansons à cinc parties [Publiés] en Anvers, 1594.

Vier stemboeken: Supenias, Tenor, Bassus, Quintapers. Thooft (W. F.), Drie hoornthema's; in de orkestbegeleiding van het jachtkoor uit »die Jahreszeiten« van HAYDN. 1 blz. 4to.

Marsch: eerste gedeelte, gespeeld door de stafmuziek van het Regiment Grenadiers en Jagers, te Amsterdam November 1840, bij gelegenheid der inhuldiging van Koning WilLEM II. Uit de herinnering opgeschreven Augustus 1887. (Voor klavier]. (Het trio is niet in herinnering gebleven). % bl. 4to.

Polonaise. (Op. 2). Transcription pour orchestre. 2. j. 12 blz. 4to.

Zwei Gesänge. I. »Treuer Tod«. Ballade (von] Th. KÖRNER. II. »Gefunden« [von] J. W. von GOETHE. Für Soli und Männer-chor. Dem Rotterdamer Männergesangverein »Amphion<... gewidmet. z. j. 24 blz. 4to.

Ständchen« von F. GRILLPARZER; für 4 stimmigen Männenchor und Pianoforte. Der Rotterdamer Liedertafel »Rotte's Mannenkoor«... gewidmet. [Partitur]. z. j. 24 blz. 4to.

In memoriam! Sonate pour piano. (Op. 21). 2. j. 20

[ocr errors]

blz. 4to.

Drei Gedichte von E. GEIBEL für gemischten Chor a Cappella. Partitur [u] vier Stimme. (Op. 23). z. j. 40 blz. 4to.

»Gefunden«. Gedicht von J. W. von GOETHE; für Bariton, Soli, Männerchor und Orchester. Partitur nebst beigefügten Klavierauszug. (Op. 24). Dem Rotterdamer Gesangverein > Amphion«... gewidmet. z. j. 32 blz. 4to.

Het klavieruittreksel ontbreekt.

[ocr errors]
[ocr errors]

Thooft (W. F.), Vier gedichten van G. H. BROEKHUYZEN. I.

Veldzang. 2. Nachtzang. 3. Smeekzang in 't lijden. 4. Lied aan de vreugde. Voor gemengd koor a cappella. Opgedragen aan de Rotter- damsche Volks-Zangvereeniging van Amphion«. (Op. 26). 2. j. 60 blz. 4to.

Partituur en vier stemmen.

Zwei Charakterstücke für die Violine mit Begleitung des Pianoforte. No. 1. Adagio patético. No. 2. Scherzo capriccioso. (Op. 47). 2. j. 36 blz. 4to.

Gnomentanz. Charakterstück für Violine und Pianoforte. (Op. 28). 2. j. 28 blz. 4to.

De macht der kunst. Gedicht van J. BLANKENAAR. Voor koor en piano. Partituur. 2. j. 16 blz. 4to.

» Aan den toonkunstenaars. Feestzang; gedicht van GERARD J. SPOOR, voor soli, koor en orkest op muziek gebracht. (Opgedragen] aan de Rotterdamsche Zangvereeniging Am. phion«, ter eere van het 25-jarig jubilé van haren Directeur ALEX. W. A. HEYBLOM. 2. j. fol.

Aanwezig: partituur en piano-partituur.

Drei Characterstücke für das Pianoforte zu 4 Händen. No. 1. Lustig. No. 2. Andächtig. No. 3. Martialisch. Den Fräulein PETRONELLA und MARIANNE HEYBLOM gewidmet. 2. j. 4to.

Trio pour piano, violon et violoncelle. 2. j. fol.

Groote sinfonie in B-dur voor soli, koor en orchest naar aanleiding van het gedicht Keizer KAREL V van J. J. WAP. (Op. 10). (Hollandsche en Duitsche tekst]. Partituur en klavieruittreksel van den componist. z. j. 4to. 2 din.

Hierbij een fragment van de partituur.

L'Enfant prodigue (Der verlorne Sohn). Opera en cinq actes; paroles de EUGÈNE SCRIBE; traduction allemande, revue et corrigée de J. C. GRÜNEBAUM. Partition d'orchestre, actes I-IV. Partition piano et chant. [1878). 4to. 4 dln.

Hierbij Duitsche tekst in ms. benevens een gedrukte Fransche en een gedrukte Duitsche tekst, met aanteekeningen.

L'Enfant prodigue (Der verlorne Sohn). Opera en cinq actes; paroles de EUGÈNE SCRIBE; traduction allemande, revue et corrigée de J. C. GRÜNEBAUM. Partition d'orchestre, actes I-IV. Partition piano et chant. [1878). fol. 4 din.

[ocr errors]

[Thooft (W. F.), Een partij onvoltooide composities). 62 blz. 4to. Tollii (Joannis), Amorsfortii Belgae Liber Primvs Motectorvm

Qvinqve Vocvm, Nuper editus. Cantus. Venetijs apud Angelum Gardanum M. D. LXXXXI. kl. 4to obl.

Afschrift. Toon-ordre (Musicaale) Zijnde het opklimmen en afdaalen

der toonen van het eene octaav in het andere. Hs. uit het

laatst der 18de eeuw. 5 bldn. 4to. Vaet (Jac.), „Te Deum«. In partituur gebracht door J. G.

BASTIAANS. 4to. Vermooten (Will.), Geestelijke rymstoffen of zielroerende

gezangen, van verscheide liefhebbers. In 3 deelen en 70 zangstukken, met zang voor 2 stemmen. Hs. in 2 dln., elk 88

bldz. 1782. 8vo obl. Volksmelodiën (758) of Danswijzen. Met register. 2 bdn. Hs

18de eeuw. 8vo obl. Wanningus Campensis (Joh.), Sententiae insigniores ex evan

gelis Dominicalibvs excerptae, atqve modulio musicis ornatae. Dresdae exc. MATTH. STOECKEL.584. In partituur gebracht door

or R. EITNER. 4to. Wert (Giaches of Jacq. de), Motetten, Madrigalen en Canzonen,

uit verschillenden verzamelwerken. In partituur gebracht door

R. EITNER, 4to en 4to obl. Wilms (J. W.), Air Tirolien varié pour le Pianoforte et dédié

à A. C. J. VAN DER VLIET. 4 blz. 4to. Zangwijzen van Oud-Nederlandsche volksliederen. Hs, uit de

18de eeuw. 79 bldn. 8vo obl.

Archief van de Zang-vereeniging Amstels Mannenkoor. Inhoud:

a. Notulen van de huishoudelijke vergaderingen en repetities. 8 din.

4to en fol.
6. Notulen van de bestuursvergaderingen. 3 dln. fol.
c. Copyboeken. 2 dln. 4to. en fol.
d. Kasboek. I dl. fol.

REGISTER.

Biz.

Blz.

85

[ocr errors]

Aa (Rubidé van der), Euphrosina 90
– (C. P. E. Robidé van der),

Volksliederen...
Aanspraak aan de Herv. Kerk
in Nederland ....

41
Abaco (E. F. dall'), Werke... 200
Abeille, Muziekcatalogus 224
Abert (H.), N. Jomonelli 196
Achter-hofje...

145
Achter-Hofken. ('t Vermeerderde 137
Acquoy (J. G. R.), J. G. Bastiaans 209
-, Geestel. lied in de Nederl.
vóór de Hervorming.. 39
Hss.....

207
Liederen

130
Het boek der psalmen , 125
Adama van Scheltema. Zie: Schel.

tema (Adama van)...
Adler (G.), Publikationen.. 204
-, Sechs Trienter Codices

199
(Adriaan Arnold) Hs.... 208
Aelhuysen (J. van), Psalmos... 113
Aerde (R. van), C. de Rore.. 52
Agende f. d. Ev. Kirche..... 103
Agricola, Haerlemse zangen...

80
--, (M.), Musica instrumentalis 14
Ahle (J. R.), Lieder.... 129
Aichinger (G.), Werke ..

95
Air favorit varié pour le violon 181
Alberdingk Thijm (J. A.), Kerst-

liederen..

Alberdingk Thijm (L. J.), Kerst-
liederen..

98
Albert (H.), Ariën..

162
Albertini (J. B. von), Geistl.
Lieder...

103
Albertsz (H.), May-gift.

78
Alberus (E.), Geistl. Lieder... 129
Albrechtsberger (J. G.), Fugues 168

Instrumentalwerke........ 184
Albregt (J. H.), Coupletzanger 85
Alckmaer (J. C. van), Liedt-
Boecxkens...

135
Alembert (J. Lerond d'), Ele-
mens de musique ..

18
Alers (C. W.), G. P. Telemann 192
Alewijn (A.), Harderszangen.. 145
Harderszangen..

77
Zede- en harpgezangen... 143
Alexander, Gesänge.,

157
Allon, Churchsong..

44
(H.), Psalmody reformation 44
Alouette (La pieuse), Tirelire. 129
Alphen (H. van), Cantaten... 148
als Christen etc...

48
als dichter ...

48
Nederl. gezangen,

81
Gedigten.

166
Gedichten

214
Kleine gedichten..

89
C. E. Graaf..

89
J. C. Kleijn..

148

[ocr errors]
[ocr errors]

98

« AnteriorContinuar »