Imágenes de página
PDF
ePub

Eem (E. van), Gemeenzame samenspraken over musikale beginselen bij manier van onderwijs. Door E. VAN EEM, organist te Dordrecht. 1780. 149 bldn. fol.

Eitner (Robert), Holländisches Musik-Lexion oder Biographischbibliogr. Verzeichniss aller Tonkünstler und Schriftsteller über Musik, welche bis zum Anf. des 18 Jahrh. in dem nördl. Theile der Niederlande gelebt haben, nebst Anhange holländ. Liederbücher, Preiss-Aufgabe der Maatsch. tot bevord.

der toonkunst te Amsterdam.

In losse bladen, met beoordeelingen van W. MOLL en J. C. BOERS. Eitner (R.), Cornelis Schuijt en Jan Pieters Sweelinck. Biographisch-critische opmerkingen, 1870. 92 blz. 4to obl. Elsland, enz. (J. van), Dankbaar' nagedagte. Geboorte gezange van Jezus Christus, begreepen in 20 zangstukken, door J. VAN ELSLAND, C. KAUWENBERG, W. VERMOOTE. 4to obl. blz. 1- -58.

Hierachter:

Kruysgezange of hemelweg, vervatt. leven, lyden en sterven. van Jezus Christus. 4to. obl. blz. 59—128.

Hierachter;

GOVERT VAN MATER, Kruysgezange, op het lijden van Jezus Christus. Met zangkonst verijk (sic) door WILLEM VERMOOTE. 4to. obl. blz. 129-196.

Hierachter:

Zinspeelende liefdensgezange, verdeeld in 28 stukken door WILLEM ESSEN, en op musijk gebragt door WILLEM VERMOOTEN. Voor twee stemmen: Cantus en Basso. 4to. obl. blz. 197–282. Fluitmuziek. Hs. uit de 18de eeuw. 25 bldn. kl. 4to obl.;

Op de keerzijde ean het titelblad: Ut relevet miserum fatam solitasque labores.

>>Aevi: sit dulces Musica noster amor« en andere Latijnsche dichtregelen op de muziek, waaronder: »hac pauca in albo Fullingiano pilias vena ponere haud dubitavit J. G. DE LOCHES J. U. D. DE LOCHES werd in 1787 als student te Leiden ingeschreven.

Fux (Joh. Jos.), Gradus ad Parnassum. Aanleiding tot de Reegelmatige Muzykaalsche compositie. Op eene nieuwe, vaste, en tot hiertoe noch nooit in zo eene duidelijke schikking, aan het licht-gebragte Manier. Uit het Hoogd. vert. en gevolgd na het Latynsche door CORN. ANTH. HARDERWIJK. XIV + 377 blz. met Register.

Gedichten van HIERON. VAN ALPHEN en andere Liederen op muziek. kl. 4to obl.

Geilfus (C. G.), Sonata per Cembalo. 10 blz. 4to obl.
[Gezangen.
4to. Hs.

Melodieën op 165 Christelijke Gezangen]. Obl.

Gezelschapsliederen uit de 17de eeuw. Handschrift van de eerste helft der 17de eeuw. 28 bldn. 8vo obl.

Graduale Romanum. Hs. op perk. uit de 15de eeuw. 141 bldn. fol.
Hs. op papier uit de 16de eeuw. 54 bln. fol.
Geschreven in rood en zwart, deels in 2 kolommen.

Inhoud. Het Evang. van MATTHEUS. I vs. 1-16 (hoogd. muziekschrift op 4 balken). Antiphonae enz. in den Advent. In dedicatione ecclesie (9 Nov.). Lied van den H. THOMAS: »adoro te devote latens deitas<. Hetz., andere melodie in schrift van de 17de eeuw. Conceptionis Mariae, Visitationis Mariae en andere feesten van MARIA en de heiligen. »>Conditor alme siderum< enz. (op 4 balken) en alle antiphonae van de groote feesten.

Enkele bladen zijn ingevoegd, een paar bladen ontbreken. Grebber (P. de), Ten eeren van JOAN ALBERT Ban. 4to.

Uit Kort Sangh-Bericht van J. A. BAN, Amst. 1643. Afschrift door J. C. BOERS.

Gregoir (Ed.), Geschiedkundige verhandeling over de klokkenspelen in Nederland. Met voorwoord en tafel der klokkespelen. 1871. Hs. in losse bladen. fol.

Groot (Hugo de), Psalm-berijming bij het eerste couplet, van elken psalm is de melodie gevoegd. fol.

Hacquart (C.), »Miser es ubitumque fueris<, voor Cantus en Tenor met Basso continuo uit Cantiones. 1674, No. 1. In partituur gebracht door R. EITNER. 4to.

>>O Jesu splendor aeternae gloriae«, voor 4 stemmen met begeleiding van 2 Violen, Basso viola en Basso continuo. Uit Cantiones 1674. In partituur gebracht door R. EITNER. 4to. Hauff (Ferd.), Sonate voor Piano. Bes dur. 4to.

[ocr errors]

Twee duetten voor twee Violen. Op. 26. 4to.

Partijen.

Duo voor Fluit en Fagot. 2 blz. 4to.

Partituur.

Aria con variatione, voor Piano, Viool, Alt en Violoncel. Op. 3. 4to.

Partijen.

Hauff (Ferd.), Trio pour le Piano-forte avec accompagnement (sic) de Violon et Violoncello. 4to.

Partijen.

Thema con Variatione, voor Piano, Viool, Alt en Violoncel. Op. 4. 4to.

Partijen.

Trio voor drie Dwarsfluiten. Op. 5. 4to.

Partijen.

Trio pour le Forte Piano avec Violon et Violoncello. gr. 8vo.
Partijen.

Sonate voor Piano en Viool. Op. 6. 4to.

Partijen.

Sonate voor Piano, Viool en Violoncel. 4to.
Partijen.

Sonate voor Piano, Viool en Violoncel. Op. 25. 4to.
Partijen.

Sonate voor Piano, Viool en Violoncel. Op. 28. 4to.
Partijen.

Studentenlied met variatiën, voor Piano, Viool, Alt en Violoncel. Op. 2. 4to.

4to.

Partijen.

Quartet voor Piano, Fluit, Alt en Fagot. Bes dur. Op. 23.
Partijen.

Quartet in F dur voor Piano, Viool, Alt en Violoncel. Op. 34. 4to.

Partijen.

Concerto de Clavecin avec accompagnement pour deux Flutes, deux Cors, deux Violons, Alto et Basse. gr. 8vo.

Partituur.

Concerto pour le Piano-forte avec l'accompagnement (sic) de deux Violons, deux Haut bois, deux Cors de chasses, Alto viola, un Fagotto obligées et Basse. gr. 8vo.

Partijen.

Grand Concerto pour le Forte Piano avec l'accompagnement (sic) à deux Violons. deux Clarin. ou Flutes, deux Cors de Chasse, Fagotto obligées, Alto Viola et Basso. gr. 8vo.

Partijen.

Hauff (Ferd.), Grand Concerto pour le Forte Piano avec l'accompagnement (sic) à deux Violons, deux Hoboë, deux Cors de Chasse, Alto Viola et Fagotto obligées et Basso. gr. 8vo. Partijen.

Grand Concerto pour le Forte Piano avec l'accompagnement (sic) deux Violons, deux Oboë ou Flutes, deux Cornes de Chasse, Alto Viola et Fagotto et Basso. gr. 8vo.

Partijen.

Grand Concerto pour le Piano-forte avec l'accompagnement de deux Violons, deux Oboe, deux Cors, Alto viola et Basse. gr. 8vo.

Partijen.

Concerto voor de Piano-forte met accompagnement van klein orkest. No. 4. Op. 35.

Partijen.

Aan ANNA. Lied voor Sopraan en Tenor met begeleiding van Piano en Violoncel. Op. 12. 4to.

[ocr errors]

Partijen.

>In diesen heil'gen Hallen«, gearrangeerd en gevarieerd voor Piano, Viool, Alt, Violoncel, 2 Clarinetten, 2 Hoorns en en Fagot. Op. 7. 4to.

Partijen.

Jooden Aria. Gezet voor het Clavier. kl. 4to obl.

Pro nativiate (sic) domini: »O wat wonderlijke dingen«. 3 Stemmig met Orgel. 4to.

Partituur.

Hollandsche tekst.

Op den feestdag van de heilige CAECILIA. Voor 3 Stemmen met Orgel. 4to.

[ocr errors]

Partituur.

Pro Festo Sancta CAECILIA. 4 stemmig met Orgel. 4to.

Partituur.

»O quam suavis est«. 3 stemmig met Orgel. 4to.

Partituur.

> Magnificat. 3 stemmig met Orgel. 4to.

Partituur.

Antiphoon. »Salve Regina« à 3 vocibus. Met Orgel. 4to.

Partituur.

Hauff (Ferd.), »Te Deum laudamus«. 3 stemmig met Orgel. 4to.

Partijuur.

Afscheids-Simfonie-Potpourri. Voor klein orkest. Op. 36.

18 Blz. 4to.

Partituur.

Voor 't Orgel! om te Register Reren &. 20 blz. 12mo.

Hier kan niet anders bedoeld zijn dan het orgel in de groote kerk te Nijmegen. Het Hs. draagt geen schrijvers naam doch is stellig eigenhandig geschreven door FERD. HAUFF.

Hauff (W. G.), Evangelisch Gezang 8. Rondo voor 3 stemmen met orkest. 4to.

Partituur.

Engelzang, voor gemengd koor. 4to.

Zonder tekst.

Zes Sonates voor Piano, Viool en Violoncel. 4to.
Partijen.

No. I in C op. 11. N°. 2 in F op. 13. N°. 3 in G op. 14. No. 4 in F op. 15. No. 5 in A op. 16. No. 6 in C. op. 19.

Trio, voor vierhandig Klavier gearrangeerd door FERD. HAUFF. Op. 20. 4to.

[ocr errors][merged small][merged small]

Quatuor voor 2 Violen, Alt en Violoncel. 4to.
Partituur.

Quintet voor Hoorn en strijkkwartet in Es. 4to.
Partituur.

Concert voor Viool met orkestbegeleiding. No. 3 in D dur. 4to.

Orkestpartijen.

Concert voor Viool met orkestbegeleiding No. 4 in A dur. 4to.
Orkestpartijen.

Concert voor Viool met orkestbegeleiding No. 6 in A dur. 4to.
Orkestpartijen.

Concert voor Viool met orkestbegeleiding No. 7 in A dur. 4to.
Orkestpartijen.

Concert voor Alt-viool met orkestbegeleiding No. 1 in Es dur. 4to.

Orkestpartijen.

« AnteriorContinuar »