Imágenes de página
PDF
ePub

XXVI. HANDSCHRIFTEN.

Acquoy (J, G. R.) Rastlose Liebe. Lied von GÖTHE in Musik gesetzt. omstr. 1850. Hs. 4to.

Der CXXXVII. Psalm. Dec. 1867-Jan. 1868. Hs. 4to.

Der XIII. Psalm für eine Bass-stimme mit Begleitung des Piano-forte. 6 Juni 1868. Hs. 4to.

Ein Satz aus dem 115ten Psalm für Sopran und Bass mit Begleitung des Piano-forte. 7 Juli 1868. Hs. 4to.

Der 130ste Psalm. (Volgens mededeeling van den componist vooringeplakt is de conceptie van vroeger, gedeeltelijk

ook de bewerking, doch de compositie van 1880–81]. Hs. 4to. Adam Schapenmelk of de verliefde Dorps-barbier. Komische trek met zang. 87 blz. kl. 8vo.

Met muziek, Antiphonarium Praemonstratense. Hs. op papier en perk. uit de 16de eeuw. 3 + 224 bln. fol.

De eerste bladen bevatten gezangen enz. ter eere van de H. Maagd.

Een der fraaie beginletters bevat het jaartal 1544. Een gedeelte is geschreven in de 17de eeuw. Met kantteekeningen uit de 18de eeuw.

Het handschrift is waarschijnlijk van Vlaamschen oorsprong. Voor

in: »Abbatiae Bernensis”. Arte musia (De). Hs. op papier. 155 bldz. 4to.

Afschrift van Ridder LEO DE PURBURE naar een Hs, in de Boekerij der stad Gent, van omstreeks het begin der 16de eeuw; het tractaat wordt toegeschreven aan DIONYSIUS DE KARTHUISER. Met

aant. van W. MOLL. Avondlied. Eenstemmig met Piano. 2 pag. 4to obl.

[ocr errors]

[Adriaan Arnold], Teekening in kleuren van het orgel te

Brouwershaven (gemerkt ADRIAAN ARNOLD, Brouwershaven. z. j.). I bl. fol.

Hierbij eene beschrijving met dispositie opgemaakt door J. VAN

der Bent, en eene schets van het regeerwerk, 2 bln. 80. Ban (Joan Alb.), Epistolae ad Annam MARIAM SCHURMAN.

XIII. Kal. Sept. 1640. ad. Cont. Hugenium XVI kal. Oct. 1642. kl. fol.

Afschriften van E. G. LAGEMANS en W. Moll. Waarbij eenige

overdrukken van art. over BAN in de Navorscher. Bastiaans (Joh. Gijsb.), Verschillende composities. 54 num

mers in 11 portefeuilles.

Orgel. 1. Symphonie.

Met afschriften der beide eerste deelen. 2. Sonate.

Ontwerp; autograaf en afschrift door Joh. BASTIAANS Jr. 3. Fantasie-sonate.

Autograaf; afschrift; onvoltooid afschrift met varianten door Jou

BASTIAANS Jr.; afschrift van het allegro; variant van het andante 4. Fantasie sonate.

Ontbreekt het vierde deel (blz. 17–22); het einde geëmendeerd

door Joh. BASTIAANS Jr. 5 Praeludium en fuga. 6. Vijf fugetta's en 15 koraalvoorspelen. 7. Dies irae, dies illa. Kerkelijke fantaisie.

Met afschrift (varianten). 8. Groot praeludium en fuga over psalm 89 Zingt den Heere

een nieuw lied«, voor orgel voor 4 handen.

Hetzelfde, partituur met partitie van het choraal voor 4 bazuinen en i trompet à piston.

Hetzelfde, arrangement van het praeludium voor orgelsolo.

Hetzelfde arrangement getransponeerd. 9. Elegie of treurzang. 10. Andante, opgedragen aan zijn vriend F. A. VAN SUCHTELEN.

II. Adagio.
12. Vier variaties op psalm 24.
13. Psalm 48.

Autograaf,
14. Koraal met (10) melodische ontwikkelingen.
15. Aria con variazione.

Afschrift. Ontbreekt ten minste 14 variaties. 16. Vierstemmig koraalboek der Ned. Herv. psalmen met de

daarbij behoorende gezangen.
Afschrift, naar het schijnt door Prof. Dr. J. G. R. ACQUOY.

Klavier; twee handen. 17. Zes liederen zonder woorden opgedragen aan den Heer

I. A. TEN CATE Iz. Op. 4.
Met Hoogduitsche titels uitgegeven door TH. J. ROOTHAAN & Co.

te Amsterdam 1866. 18. Fantasie. 19. (Wilhelmus van Nassouwen, met 8 variaties). 20. Candenza voor het Concert van Mozart in c-mol (No. VII)

naar HUMMEL met een thematisch doorgevoerde eindtriller,

gecomponeerd voor zijn dochter MARIA. 21. Paraphrasen over eene grondgedachte van vier tonen [e, d,

f, e] voor pianofortespelers I tot ontwikkeling; II tot oefening; III tot vorming. [Opgedragen] aan BERTHE VAN

OTTERBEEK BASTIAANS. 22. Fantasie en ricercara op het koninklyke thema van J. S.

BACH (voor twee piano-fortes en acht handen).
Stemboeken en incompleete bewerking voor twee klavieren en

vier handen.

Instrumentaal-ensemble. 23. Andante con moto, voor harmonium, viool, cello en contrabas.

Stemmen. 24. Quintet [over het Volkslied] voor twee violen, alt, violoncel

en contrabas met begeleiding van harmonium.
Partituur (incompleet).
Stemmen (violino II en alto ontbreekt).

25. Verschillende stemmen van harmonium ensemble-muziek. 26. Harmonie der spheren. Apotheoses van den onsterfelijken

JOH. SEBASTIAAN BACH op zijn 100-jarigen feestdag opge-
dragen aan de Bach-vereeniging te Amsterdam bij der-
zelver oprigting den 28 July 1850.
4 st. instrumentaal fuga tusschen Venus, Aarde, Mars en Jupiter.
Partituur en stemmen.

Solo-zang met begeleiding, van klavier.

27. Een lied in den nacht. Woorden van Prof. W. MOLL.

Bariton. 28. De wandelaar. Woorden van Prof. W. MOLL.

Bas.

Gemengd koor. 29. Zes kleine koorgezangen met piano of orgelbegeleiding.

Woorden van J. P. HEYE. 30. Koraal-gezangen met begeleiding van de piano-forte ad

libitum en oorspronkelijk hollandsche text door J. P.
HEYE, geschikt om door alle Christelijke gezindhedens
te kunnen gezongen worden.
Het titelblad is gedeeltelijk in hs. van Mr. Joh. ENSCHEDÉ.
Niet bekroond antwoord op een prijsvraag der Mij. t. bevord. der

toonkunst. (Alg. verg. 1841 bl. 10).
31. Twaalf koralen met orgel of piano begeleiding,
32. Herzliebster Jesu. Choral-Fugetta à 5 voce.

Met ontwerp

33. Koor.

Twee stel partituren. 34. Amen. Woorden van Da COSTA.

Partituur en arrangement voor 4 mannen- of kinderstemmen. 35. Polyphonisch koraal of vier koraalmelodieën van verschil

lend karakter.

S: Morgenzang – A. Ev. Gez. 192 — T. Ps. 134 — B. Ev. Gez. 17. 36. Largo à 6 voce.

Zonder ondergelegden tekst.

Kerkelijke cantaten. 37. Cantate voor acht stemmen; fuga met vier subjecten met

obligate orgelbegeleiding.

Partituur (autograaf), en afschrift Dec. 1839—40, No. XIII. 38. Hymne voor groot koor, of voor vrouwen- of kinderstem

men met 4 solostemmen met begeleiding van het orgel

of pianoforte. Woorden van J. P. HEYE. 39. Jubelpsalm voor orgel, gemengd koor, trompetten en bazuinen.

Fragment instrumentaal partituur zonder koorstemmen. (Afschrift

door Joh. BASTIAANS Jr.) 40. Weemoed en troost. Koraal-cantate voor gemengd koor,

4 solostemmen en orgel of harmonium.

Partituur. 41. Gods grootheid in de natuur. Hymne voor gemengd koor,

solo-sopraan, groot orkest en piano of orgel.
Orkestpartituur. (Ontbreekt blz. 93–116); partituur der inleiding;

stemmen. 42. Cantatine

op het koraal » Wie maar den goeden God laat zorgen« voor strijkquintet, koor, pauken, tenor-solo en bazuinen, 1853

Partituur en stemmen. 43. Kerkelijke cantate voor gemengd koor, solo kwartet, solo

sopraan en tenor met begeleiding van orgel of harmonium. Partituur.

De begeleiding schijnt incompleet. 44. (Kerkelijke cantate voor gemengd koor met begeleiding

van orgel en koperen blaasinstrumenten).

Afschrift 1842. Fol i ontbreekt. 45. Twee koralen voor gemengd koor, orgel, trompet, bazuinen

en pauken voor het feest van 3 April 1872.

Mannenkoor. 46. Morgenlied voor mannenstemmen.

Partituur. 47. Psalm 23 voor mannenkoor en pianoforte.

Partituur en i stel stemmen. 48. Geen nood. [Mannenkoor met begeleiding door 4 hoorns

en bazuin Instrumentaal partituur zonder zang.

« AnteriorContinuar »