Imágenes de página
PDF
ePub

XXIII. Oud-Hollandsche Boerenliedjes en Contradansen, bewerkt

voor viool met begeleiding van klavier door JULIUS RÖNT

GEN. Tweede Bundel. XXIV. JAN TOLLIUS, Zesstemmige Madrigalen. Naar de uitgave

van 1597 in partituur gebracht en op nieuw uitgegeven

door Dr. Max SEIFFERT. XXV. Nederlandsche dansen der 16e eeuw. Voor vierhandig kla

vier bewerkt door Julius RÖNTGEN. Met eene Inleiding

van D. F. SCHEURLEER, I. Bundel. XXVI. Een Duytsch Musyck Boeck. Naar de uitgaven van 1572

in partituur gebracht en opnieuw uitgegeven door Fl.

VAN DUYSE. XXVII. Nederlandsche dansen der 16de eeuw. Voor vierhandig kla

vier, bewerkt door Julius RÖNTGEN. Met een inleiding

van D. F. SCHEURLEER. II. Bundel. XXVIII. JOHAN SCHENK. Scherzi musicali per la Viola da Gamba

con Basso continuo. Op nieuw uitgegeven door Dr. HUGO

LEICHTENTRITT. XXIX. Het ierste Musyck boexken van TIELMAN SUSATO. Naar de

uitgave van 1551 in partituur gebracht en opnieuw uit

gegeven door FL. VAN DUYSE. XXX. 25 Driestemmige Oud-Nederlandsche Liederen uit het einde

der Vijftiende eeuw. Uitgegeven door Prof. Dr. JULIUS

WOLF. XXI. Tv Sonates voor Viool met pianobegeleiding van PIETRO

LOCATELLI DA BERGAMO. Bewerkt door JULIUS RÖNTGEN. XXXII. Compositioni musicali per il Cembalo. Divisi in due parti

di CORRADO FEDRIGO HURLEBUSCH. Bewerkt door Prof.

Dr. MAX SEIFFERT. XXXIII. Oud-Hollandsche Boerenliedjes en Contradansen bewerkt

voor viool met begeleiding van klavier door JULIUS RÖNT

GEN. Derde en Vierde Bundel. XXXIV. Orkestcomposities van Nederlandsche Meesters van het begin

der 17e eeuw. Paduanen en Galliarden van MELCHIOR BORCHGREVING, BENEDICTUS GREP en NICOLAUS GIstow. In partituur gebracht en opnieuw uitgegeven door Dr. H.

F. WIRTH.
XXXV, ADRIAEN WILLAERT, Missa super Benedicta. Naar het hs.

in de Bibl. van de Illustre Lieve-Vrouwe Broederschap
te 's Hertogenbosch. In partituur gebracht
inleiding voorzien door Ant. AVERKAMP,

1

en van een

Vijf geestelyke liederen voor concertgebruik ingericht door Ant.

AVERKAMP uit een Duytsch Musyckboeck naar de stemboeken van 1572 in partituur gebracht door FLORIMOND VAN DUYSE en in het Duitsch vertaald door F. DU PRÉ. Amsterdam, Leipzig, 1907. 4to.

Zeven wereldlijke liederen voor concertgebruik ingericht door Ant.

AVERKAMP uit een Duytsch Musyckboeck naar de stemboeken van 1572 in partituur gebracht door FLORIMOND VAN DUYSE in 1903 en in het Duitsch vertaald door F. DU PRÉ. Amster

dam, Leipzig, 1907. 4to. Sweelinck (Jan Pieterszn.), Werken. Uitgegeven door de

Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis. Deel 1-X. 's Gravenhage, Leipzig, 1894-1901. fol.

I. Werken voor orgel of klavier, uitgeg. met inl. door Max SEIFFERT.
II-V. Psalmen voor 4, 5, 6, 7 en 8 st., uitgeg. met inl. door

MAX SEIFFERT.
VI. Cantiones sacræ voor 5 st., uitgeg. met inl. door Max SEIFFERT.
VII. Chansons voor 5 st., uitgeg. met inl. door Max SEIFFERT.
VIII. Rimes françaises et italiennes voor 2, 3 en 4 st., uitgeg. met

inl. door Max SEIFFERT.
IX. Verschillende gelegenheids-compositiën, uitgeg. met inleid. door

MAX SEIFFERT.
X. Composition Regeln Herrn. M. JOHAN PETERSSEN SWELING,

uitgegeven door H. GEHRMANN.

Obrecht (Jacob), Werken. Uitgegeven door de Vereeniging

Nederlandsche Muziekgeschiedenis. Aflevering I's Gravenhage, Leipzig, 1908 –

4to. Volkszangbibliotheek. Uitgegeven door de Nederlandsche Koorvereeniging. Amsterdam, 1878– 4to.

Vierstemmige koren.

Gemakkelijke vierstemmige koren. Koren van kleine omvang, met en zonder begeleiding No. 1

[Amsterdam,] 2. j. 4to obl.

Uitgave der Nederl. Koraalvereeniging. Publikation älterer praktischen und theoret. Musikwerke, vor

zugsweise des 15 und 16 Jahrh. Herausgg. von der Gesellschaft für Musikforschung. Jahrg. I- . Berlin, 1873–

4to. Gregoir (Ed. G. J.), Panthéon musical populaire. 6 din.

Anvers, 1876-1877. 8vo. Denkmäler deutscher Tonkunst. I. Folge. Herausgeg. von der Musikgeschichtl. Kommission

unter Leitung des FREIHERRN VON LILIENCRON. Bd. I- . Leipzig, 1892- 4to.

.

II. Folge. Denkmäler der Tonkunst in Bayern veröffentlicht

durch die Gesellschaft zur Herausgabe von Denkmälern der Tonkunst in Bayern unter Leitung von ADOLF SANDBERGER. Jahrg. I- , Leipzig, 1900

4to. Maîtres (Les) musiciens de la renaissance française. Publ. par HENRY EXPERT... Tom. I- Paris, 1895

4to. Publikationen der Gesellschaft zur Herausgabe der Denk

mäler der Tonkunst in Oesterreich. Herausgeg. unter Leitung von GUIDO ADLER. Bd. y- . Wien, 1898– 4to.

der Internationalen Musikgesellschaft. Beihefte. 1e Folge I-X. 2Folge I-XIII. Leipzig, 1901 – 1914. 8vo.

[ocr errors]

XXV. TEKSTBOEKEN.

Duitsche.

Mozart, Don Juan, oder der steinerne Gast. Singspiel in vier

Aufzügen, aus dem Italienischen. Aufgeführt auf dem Hoch-
deutschen Theater zu Amsterdam. Amsterdam, Holtrop d.
Jüngere, 1794. 8vo.
Zonder muziek.

Fransche.
Theatre (Le) italien de GHERARDI, ou le recueil general de

toutes les comédies et sçênes françoises jouées par les comédiens italiens du roy, pendant tout le temps qu'ils ont été ou service de sa Majesté. 5° Ed.... enrichie d'estampes... F. I

-VI. Amsterdam, Michel Ccharles le Cene, 1721. 12mo. Le Sage et d'Orneval, Le Theâtre de la foire, ou l'opera

comique. Contenant les meilleures pièces qui ont été représentées aux foires de St. Germain et de S. Laurent. Tom. 3, 5 & 6. Amsterdam, 1723–31. kl. 8vo.

De muziek van de »airs« achter elk dəel.

Le théâtre de la foire ou de l'opera comique, contenant les meilleures pièces qui ont été representées aux foires de S. Germain et de S. Laurent. 6 tom. Amsterdam, 1723—26. kl. 8vo.

Av. fig.
Met muziek.

Latijnsche.
Macropedius (Georgius), Omnes fabulae comicae, denuo recog-

nitae... Adjectae sunt choris post singulos actus notulae quaedam musicae, quo simplici tenore quisque, possit citra laborem versiculos modulari 11 Asotus evangelicus. Ultrajecti, Hermanus Borculous excudebat, 1552. 8vo.

Macropedius (Georgius), Rebelles und Aluta. Herausgeg. von

JOHANNES BOLTE. Mit Bildern u. Notenbeigaben. (Lateinische Litteraturdenkmäler des XV. u. XVI. Jahrh. Herausgeg. von Max Hermann. Berlin, 1897. 8vo.

Nederlandsche.

Bara (Jan), Galteno en Alimene of verdoemde ontrouw. [T00

neelspel]. Amsterdam, J. van Duisburg, 1656. kl. 8vo. Tengnagel (M. Gansneb?), Het leven van Konstance, waer

of volgt het tooneelspel, De Spaensche heidin. Amsterdam, gedr. by N. van Ravesteyn voor J. Jacott, 1643. kl. 4to.

Met muziek. Oorlogstheater (Het musicaalsche) met VII canonne en

een gansch batallon soldaten, XVI tamboers en XVI pijphers. In drie deelen vervaardigd door M. VON BÖHM. Hetwelk uitgevoerd zal worden Augustus 1795 in de Nieuwe kerk tot Amsterdam, z. j. 8vo.

Holl. en Fransche tekst. Scheltema (J. H.), Horand de Zanger. Zangspel in vier bedrij

ven. Tekst. 's Gravenhage, 1897. 8vo.

« AnteriorContinuar »