Starețul Moise de la Optina

Portada
Doxologia, 24 ene. 2014 - 223 páginas

Au trecut douăzeci de ani de când s-a săvârșit arhimandritul Moise, reorganizatorul și, se poate spune, întemeietorul Sihăstriei Optina, ca importanță duhovnicească, bărbat rar prin înaltele sale calități și virtuți. Scurtul necrolog rostit la înmormântarea sa a fost tipărit în Buletinul eparhiei de Kaluga, în anul 1821, dar o biografie completă nu a existat până acum. Un observator străin ar putea reproșa fraților de la Sihăstria Optina de ce nu s-a realizat acest lucru mai devreme? De ce s-a tărăgănat? Nu se poate afirma, însă, că nimeni nu s-a ocupat de aceasta. De mult timp, câțiva dintre frați au tot adunat, puțin câte puțin, material pentru a scrie viața părintelui arhimandrit Moise, dar nu s-a ajuns la plinătatea dorită. Ultimul dintre cei care au adunat astfel de materiale a fost ieromonahul Clement Zaderholm și care s-a săvârșit acum trei ani. Tot materialul adunat de el și de ceilalți monahi a intrat în alcătuirea lucrării de față, cu multe completări și corectarea unor inexactități. Presupunem că îndatorirea biografului virtuosului bărbat nu este să schițeze în linii generale figura minunată a măreției sale morale, deseori irealizabilă pentru simplii muritori, ci de a înfățișa, pentru folosul duhovnicesc al cititorilor, credința lui în foarte puțin (Lc. 16, 10), care se vede în diferite întâmplări ale vieții și în aceea, cum el, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin această nevoință în foarte puțin a dobândit treptat o măreție duhovnicească, acea biruință asupra patimilor sufletului și trupului, acea curăție a inimii, care constituie scopul vieții lăuntrice și al lucrării creștinului. Având în vedere aceasta, ne-am străduit să comparăm doar faptele, să prezentăm, după posibilitate, mai mult cuvintele spuse sau scrise ale Arhimandritului, pentru ca cititorul să vadă cât mai clar înaintea sa pe însuși starețul nevoitor și pe credinciosul rob al lui Hristos.

Comentarios de usuarios - Escribir una reseńa

No hemos encontrado ninguna reseńa en los sitios habituales.

Otras ediciones - Ver todo

Información bibliográfica