Els diputats catalans a les corts constituents republicanes, 1931-1933: nacionalisme, possibilisme i reformisme social

Portada
L'Abadia de Montserrat, 2006 - 398 páginas
Els diputats escollits a les Corts Constituents de la II República formaren la primera representació parlamentària catalana caracteritzada pels postulats republicans, esquerrans i catalanistes, que apartava de manera quasi absoluta els vells partits dinàstics, els radicals i els regionalistes de la Lliga. Una obra d’una gran actualitat perquè segueix de prop la intensa batalla política per a assolir l’Estatut d’Autonomia de 1932.
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Índice

Pròleg per Borja de Riquer
5
Sigles de partits polítics i organitzacions
13
El nou sistema de partits republicà a Catalunya
21
La Unió Socialista de Catalunya
29
Lextinció del radicalisme
35
Les eleccions a la Diputació de la Generalitat i la conso
41
Candidats per a aconseguir la consolidació dun canvi
45
La confecció de les candidatures i els programes electo
53
Conclusions de la Constitució referents a la firma dEstat
173
La votació definitiva de la Constitució
186
La Minoria Catalana després de laprovació de la Cons
190
El llarg debat parlamentari sobre lEstatut català maig
197
La Minoria Catalana en defensa de lEstatut
204
El dictamen de la Comissió dEstatuts
214
Idioma
220
Control de lEstat espanyol a Catalunya i organització
229

La Lliga Regionalista
61
El PCR
67
Les eleccions a Corts Constituents Lesclatant victòria
73
Evolució electoral segons les circumscripcions en el perío
82
Les eleccions complementàries doctubre de 1931
88
Anàlisi sociolaboral
96
Composició de les Corts Constituents
104
Els diputats de Catalunya dins del parlamentarisme
107
lafer
114
Els diputats de Catalunya a les comissions parlamentàries
122
les grans declaracions
128
els diputats catalans davant les qües
141
La participació dels diputats de Catalunya en els debats
149
El projecte constitucional de la comissió parlamentària
156
Intentant salvar lEstatut
162
El territori de Catalunya la persistència dels Països Cata
235
La Minoria Catalana durant la discussió de lEstatut
246
Lagressió a Ventura Gassol
252
Els diputats catalans davant la Reforma Agrària i la
269
La votació definitiva de la Reforma Agrària
276
prime
283
segona
291
Les crisis internes dERC en la recta final de les Consti
298
Acumulació de càrrecs i assistència a les Corts
305
Lassistència a les sessions la impossibilitat de ferho o
315
altres alts càrrecs ocupats per diputats de
330
el repte de la Reforma Agrària de
336
Activació parlamentària
349
Bibliografia
379
Página de créditos

Términos y frases comunes

Información bibliográfica