Anamorfosis: El ángulo mágico

Portada
Universitat de València, 28 nov 2011 - 152 páginas
Les pintures del carrer d'imatges bidimensionals que creen efectes il·lusoris i es perceben com objectes corporis que semblen elevar-se en l'aire estan de moda, sobretot gràcies a Internet. Aquestes creacions, que resulten atractives i curioses, són fruit de l'aplicació d'una tècnica de geometria projectiva, explorada des del Renaixement i utilitzada per grans mestres de la pintura. l'anamorfosi és una tècnica geomètrica lligada a les tècniques artístiques, la representació de la qual requereix un coneixement previ per a ser projectada. Aquest llibre, dirigit no únicament a estudiosos d'àrees artístiques, ens mostra, pas a pas, la tècnica i la pràctica per a la realització de pintures anamòrfiques. Aquest treball només pretén ser un mitjà de consulta fàcil per a qualsevol que vulga realitzar una anamorfosi, amb l'objectiu que les seues indicacions puguen constituir una eina en els seus primers passos.
 

Índice

Introducción 2 Antecedentes históricos
21
10
30
La representación anamórfica
47
El boceto Cuadrícula Cuadrículas anamórficas Fases del traslado de dibujos a cuadrículas anamórficas Ejemplos de dibujos traspasados a proyeccione...
62
La proyección in situ
81
Sobre la dimensión bidimensional de la anamorfosis Relación de la altura de los ojos del espectador con la longi tud de la pintura anamórfica Proporc...
85
formas cilíndricas Cilindro con círculo y árbol
100
Objetos representados bajo el nivel del suelo 13 21 47 55 56 56 58 62
111
81
120
85
121
93
132
94
133
Bibliografía
145
Página de créditos

Otras ediciones - Ver todo

Términos y frases comunes

Información bibliográfica