Grandeza e decadencia do reino de Galicia

Portada
Editorial Galaxia, 1978 - 437 páginas
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

Reseña de usuario - Marcar como inadecuado

pedro de mezonzo

Reseña de usuario - Marcar como inadecuado

pagina 58

Índice

A terra e o home
11
Galicia nos mitos e léndas universáis
13
Dólmenes e castros
16
Galicia e Irlanda
18
As citanias celtas
25
Galicia e Roma
28
VIL A monarquía sueva e Galicia
43
A reconquista Galicia e Asturias
73
Diego Xelmírez e Braga
194
O Conde de Trava D Pedro Froilaz caudillo
202
Alfonso Raimúndez Rei de Galicia
208
A marina de guerra galega e Xelmírez O
217
Os Trava e a independencia de Portugal
224
A batalla de San Mamede 1128 e o fin
231
Alfonso Enriquez e Galicia
237
Fernando II Emperador de Galicia
252

Peito Burdelo e o tributo das cen doncelas
77
A primeira aceifa árabe contra Galicia e Bermudo I o Diácono
80
As novas aceifas árabes contra Oviedo
82
Alfonso II e a descoberta do sartego do Após tolo Santiago de Compostela
85
Ra miro leo voto de Santiago Os normandos en Galicia
88
Compostela e a monarquía leonesa
91
Alfonso III o Magno e os mozárabes Os mo zárabes en Galicia 98
447
A nobreza galega frente a Ramiro III
105
Galicia refuxio dos prelados exiliados
115
Castela e Galicia
121
O ocaso do reino de León e o ascenso do
127
O infante
135
A cultura de Galicia na monarquía asturiana
141
o Rei
159
A mitra compostelana e os señores bárbaros
165
A capital relixiosa das Españas Toledo
172
Don Raimundo de Galicia e Don Enrique
179
Compostela e Braga
188
O conflicto entre Fernando II e o bispo com
261
Alfonso IX o Mal Casado
268
A repoboación urbana de Alfonso IX en Gali
287
Colonos serviciáis e ser
296
A conquista de
305
Hospitáis albergues e hospederias
324
Construcción e reconstruc
327
Francis
336
A nova cultura hispánica e os seus centros
343
A prosa latina O Códice Calixtino
357
Fernando III favorecedor do poder señorial
367
Galicia e a conquista de Andalucía
373
Os estudos composteláns
399
O Rei Don Denis de Portugal e Galicia
406
Ascenso da cultura portuguesa e decadencia
426
Bibliografía
435
Página de créditos

Términos y frases comunes

Información bibliográfica