Paraules: multiculturalitat a les aules i ensenyament de la llengua

Portada
Universitat de les Illes Balears, Servei de Publicacions i Intercanvi Científic, 2005 - 140 pàgines
0 Ressenyes
La diversitat lingüística a les aules dels centres educatius de les Illes Balears no s’atura de créixer, i entre els docents cada vegada es té més consciència del que aquesta multiculturalitat representa: els reptes, les dificultats, la riquesa de l’intercanvi i la realitat que ens envolta. Atendre la diversitat i afavorir al mateix temps la incorporació plena dels nouvinguts a les aules obliga a pensar en la llengua en ús i contextualitzada, i a plantejar un ensenyament funcional, comunicatiu, participatiu i dinàmic. La nostra aportació ha estat bàsicament, prenent el Marc europeu comú de referència per a les llengües de referent, contribuir a caracteritzar el contingut del que convé ensenyar de la llengua catalana a aprenents no catalanoparlants en edat escolar, orientar el professorat en la selecció i organització d’objectius, tractar la diversitat lingüística i cultural a partir del respecte i la comprensió interlingüística i intercultural i explicitar moltes de les conviccions sobre el fet d’ensenyar llengua compartides per gran part del professorat. Facilitar eines per ensenyar més bé i de forma eficient la llengua catalana és una de les exigències de tot plantejament respectuós i compromès amb la multiculturalitat.

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Informació bibliogràfica