El "llibre del consell" de la ciutat de Barcelona, segle XIV: les eleccions municipals

Portada
Editorial CSIC - CSIC Press, 2007 - 912 pàgines
En este libro destaca la importancia excepcional de los actos municipales de Barcelona en la Baja Edad Media. El estudio del municipio y de la oligarquía de la ciudad a mediados de siglo XV fue motivo de prestar interés por unos precedentes tan inmediatos como el contenido de la serie del libre del Consell referente al siglo XIV.
 

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Continguts

PResentAció
5
El LlibRe del Consell font de coneixe
11
EvolUció dUna família de lA BArcelona medieval
49
els Marquet per Maria Teresa
135
Els germans de lalmirall Ramon Marquet
141
quet almirall
162
Els fills de lalmirall Marquet
175
Els néts i besnéts de lalmirall Ramon Marquet
191
Els fills de Miquel Marquet
246
Els Marquet dascendència no identificada
261
Altres famílies i membres de loligarquia barcelonina
269
CORPUS documental a càrrec de Maria Cinta ManÉ i Mas Josefina
359
Normes de transcripció
361
Bibliografia
785
Abreviatures utilitzades
797
Sumari
907

del vicealmirall Galceran Marquet
221
banell
239

Altres edicions - Mostra-ho tot

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica