Spectrele lui Dej: incursiuni în biografia şi regimul unui dictator

Portada
Ştefan Bosomitu, Mihai Burcea
Polirom, 12 dic. 2012 - 689 páginas

Urmînd noile tendinţe ale istoriografiei occidentale, care au reconsiderat locul genului biografic în cercetarea istorică, Spectrele lui Dej sondează istoria comunismului românesc prin prisma unui destin individual. Autorii reconstituie biografia lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, insistînd asupra ascensiunii sale politice şi asupra rolului acestuia în conflictele care au măcinat istoria PMR/PCR în anii ’40-’50, dezbat unele politici şi practici ale regimului Gheorghiu-Dej şi supun analizei articularea identităţilor sociale în România populară. Textele lor propun o nouă perspectivă asupra rolului lui Gheorghe Gheorghiu-Dej în istoria comunismului românesc şi arată cum regimul acestuia a schimbat mentalitatea unor segmente ale societăţii româneşti, făcînd posibil regimul lui Nicolae Ceauşescu.

Din cuprins: Genealogia unei ascensiuni • Un profesionist al disputelor pentru putere. Rivalii lui Gheorghiu-Dej • Avatarurile „dejismului” • Politici şi practici ale regimului Dej • Identitate şi cotidian în România populară

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Otras ediciones - Ver todo

Información bibliográfica