Psicologia del llenguatge

Portada
Olga Soler Vilageliu
Editorial UOC, 30 jul. 2011 - 308 páginas
Aquesta obra és una introducció a la descoberta de la capacitat humana del llenguatge. La fita principal del llibre és proveir al lector de les bases necessàries per tal que adquireixi i desenvolupi els coneixements bàsics sobre el processament del llenguatge, i sobre els principals àmbits d'estudi de la psicolingüística: comprensió, producció i adquisició. Es descriuen els problemes fonamentals, les principals opcions teòriques i els procediments d'investigació que hi ha en psicologia del llenguatge, els processos de l'activitat lingüística i la seva complexitat i les principals etapes en l'adquisició del llenguatge i els seus assoliments.
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Índice

Presentació
13
Psicolingüística recent
22
Metodologia
28
La percepció del llenguatge
35
Reconeixement de la paraula
67
Sintaxi
85
Pragmàtica i discurs
115
Pragmàtica
121
Afàsia
166
Ladquisició del llenguatge
173
Desenvolupament fonològic
197
Desenvolupament de la morfologia i la sintaxi
212
Llenguatge i cognició
239
Annex
258
Bibliografia
279
Glossari
296

Comprensió del discurs
139
Producció del llenguatge
153

Otras ediciones - Ver todo

Términos y frases comunes

Información bibliográfica