Imágenes de página
PDF
ePub

Sun

xix

viii

xvi

xiii

ii

X

XV

iv

riseth

falleth

The Moon xxx.

ix

hour

1|A Kalend Circumcision.
2b iv No.

3c iii No.

4d pridNo

5e Nonas.

7.m.12.

4.m.48.

iv

vi

viii

Isa. lx

Lukeiii Is. xlix John ii.

7 Gen. ix Mat. v Gen. xi Rom. v. 8 xii

xiii

V

9 xiv

10c iv

10 xvi

vii

11d iii Id. David King. 11 xviii xviii 12e prid. Id Sol in Aquario 12 xx 13f Idus. Mungo Bishop 13 xxii 14 4g xix kl. Februarii. 14 xxiv 15 A xviiikl.

16b xvii kl.
17c xvi kl.

xii 18d xv kl.

i

19e xiv kl.

6f viii Id. Epiphany.
7g vii Id.

8 Avi

Id.
Id.

Id.

28g v xii 29 Aiv

Lucian.

20f xiii kl.

21 g xii kl.
22 Axi

xvii 23 b x

vi

kl. kl. 24c ix kl. 25d viii kl. Convers.Paul. xiv 26 e vii kl.

Fast.

iii

27 f vi

kl.

kl.

kl.

xix 30 b iii kl.

vii

31c prid.kl.

Pruca.

PSALMS

Fabian.

Agnes.

Vincent.

MORNING EVENING
PRAYER. PRAYER.

[blocks in formation]

17 xxx
18 xxxii

19 xxxiv

20 xxxvii

21 xxxix

xl

22 xli

XX

xlii

23 xliii

'xxi

xliv

Y

24 xlv

xxii

xlvi vi

25 Wisd. i Ac.xxii Wisd.ii A. xxvi.
26 G. xlvii M.xxiii G.xlviii 1Co.vii.
27 xlix xxiv
viii
28 Exod. i xxv

1

29 iii

xxvi

30 v

xxvii

31 vii

xxviii

XXV xii
xxvii xiii

xxix xiv

xxxi XV

xxxiii xvi

XXXV 1 Cor. i.

Xxxviiiii

iii

liv

[blocks in formation]
[blocks in formation]

vi

The Moon xxx.

g pridNo

5 A Nonas.

hour

20 bx

21 c ix

1d Kalend Fast.

2e iv No. Purif.ofB. Mary. 3 Wisd.ivii

3f iii No.

Blasii.

4 Exodxiiii

5 xiii

6 xv

7 xvii

8 xix

9 xxi

10 xxiii

11 xxxii X

12 A prid.Id.
13b Idus.
14 c xvi kl.
15d xv kl.
16 e xiv kl.

17 f xiii kl.
18 g xii

kl.

19 Axi

kl.

kl.

22 d viii

23 e vii

24 f vi

25 g v

26 A iv.

7.m.14.

4.m.46.

6 b viii Id.

7 c vii

Id.

8 d vi

Id.

Id.

Id.

Id. Solin Piscibus 12 xxxiv

13xl

kl.

kl.

kl.

Agathe.

PSALMS

Valentine.
Martii.

MORNING

PRAYER.

Colman.

1 Lesson. 2 Lesson. 1 Lesson. 12 Lesson

2 Exodix Mark i

iv

V

vi

vii

viii

ix

xi xii

14 Lev. xii xiii

15 xviii

xiv

16 xx

17 xxiii

18xxv ¶
19xxvii
20 Num.viii

21 ix

22 xi

23 xiii

Fast.

24 xv kl. s. Matthias, 25 xvii

kl.

26 xxi

27 xxiii

28 XXV

29 xxx

111

iv

V

vi

vii

viii

lix

EVENING

PRAYER.

X

Exod. x 1Cr.xii.
Wisd.vi xiv
Exo.xii xv

xvi

XV

xvi xxiv
Luk.di.i xxvi

di. i.

xi

xiv

xvi

xviii

xvi

xix

xxi

XX

xxii

xxiv V

xxxiii vi

XXXV vii
Levixviii

2 Cor. i.

ii

iii

X

xii

xiv

xvi

ix

X

xi

xii

xiii

Num. v. Gal. i.

viii

ii

iii

liv

kl.

27 b iii kl.

28 c prid. kl.

Note, That the 25th chapter of Leviticus must be read from verse 35.

Note, That the 9th chapter of Leviticus must be read from verse 22, unto verse 12 in the 10th of Leviticus.

liv

V

vi

XX

Ephes.i.

xxii

ii

xxiv iii

xxvii iv

xxxi

Sun

xix

viii

xvi

xiii

ii

X

XV

iv

xii

i

riseth

falleth

11g v xviii 12 Aiv

vii

ix

The Moon xxx.

1d Kalend
2e vi No.

3f v No.
4g iv No.

5 Aiii No.

hour

6b pridNo
7c Nonas.

8d viii Id.

9e vii Id.

10 f vi

Id.

xvii 23 e x

vi

24 fix

13 biii
14c prid.Id.
15d Idus.

6.m.18.

5.m.42.

25 g viii
26 A vii

xiv

iii

27 b vi

28 cv

xi

29 d iv

30 e iii xix 31 f prid.kl.

David.

Cedde.

kl.

kl.

kl.

Perpetue.

9 xvii

Id. Const.3.King. 10 xix
Id.

11 xxi

Gregory.
Id. Sol in Ariete.

12 xxiii

13 XXV

14 xxvii

15 xxix

kl. Cyril Bishop.

MORNING
PRAYER.

Aprilis.
Patrick.

1 Lesson. 2 Lesson. 1 Lesson. 2 Lesson

30 N.xxxii Luk.xii N.xxxv Eph.vi. Deut. i Phil. i.

1 xxxvi xiii

2 Deut. ii xiv

iii

3 iv

4 vi

5 viii

6 x

7 xii

8 xv

16 e xvii kl.

17 f xvi kl.

18 g xv
19 Axiv kl.

20 b xiii kl. Cuthbert Bishop

21 c xii kl.

Benedict.

22 d xi

kl.

kl.

X

kl.

Fast.

23 xiv

xi

kl. Ann. of Mary. 24 Eccl. ii xii
kl.
25 Jo. xxii xiii
kl. Init.Reg. Carol 26 xxiv xiv

XV

xvi

xvii

xviii

xix

XX

xxi

xxii

21 vii

22 ix

ii

iii

16 xxxi liv
17 xxxiii

V

18 Josh. i vi

19 iii

vii

20 v

viii

ix

EVENING
PRAYER.

XX

xxiii

xxii

xxiv xxiv

John ixxvi V

27 Judg. ii xv

28 iv

xvi

29 vi

xvii

30 viii

xviii

V

vii

ix

xi

xiii

xvi

xviii

ii

iii

iv

Colos.i.

ii

iii

iv

1Thes.i,

vi

viii

xxviii 2Thes.i. XXX ii

xxxii iii xxxiv 1Tim. i. Josh. ii ii. iii.

iv

iv

iii

iv

V

vii

V

vi

X

2Tim.i.

XX

ii

Eccl. iii iii
Jo.xxiii iv
Judg. i Titus i.
iii

ii. iii.
Philem
Heb. i.

Sun

viii xvi

V

xiii

ii

XV

iv

xii

i

ix

xvii

vi

(riseth

falleth

xiv

iii

The Moon xxix.

5.m.15.

hour

3b iii No.
4c pridNo
5d Nonas.

1 e viii Id.

7 f vii Id.'

vi

Id.

X

Id.

9 Av xviii 10 b iv

Id.

vii 11c iii Id. Sol in Tauro. 11 v

12 vii

13 ix

14 xi

15 xiii

12d prid.Id.
13e
Idus.

1 Lesson. (2 Lesson. 1 Lesson. 2 Lesson.

1g Kalend Gilbert Bishop 1 Judg. x Jno.xix Judg.xi Heb.iii. 2 Aiv No.

2 xii

xiii

XV

xvii

'xix

xxi

Ruth iiix

iv

X

14 f xviii kl.

15

xvii kl.

22 g x

23 Aix

6.m.45.

Richard.
Ambrose.

16 Axvi kl.

17 b xv kl.

18c xiv kl.

19d xiii kl.

Alphege. 20 e xii kl. Serf Bishop.

21 f xi

kl.

ALMS

Maii.

24 b viii kl.

MORNING

PRAYER.

3 xiv

4 xvi

5 xviii

ii

6 xx

iii

7 Ruth i iv
8 iii
91 Sam. i vi

V

10iii

vii

16 XV

17 xvii

18 xix

19 xxi

20 xxiii

21 xxv

kl.

22 xxvii

kl. S. George. 23 xxix

XX

xxi

Acts i

ix

X

xi

xii

xiii

xiv

XX

xxi

25 c vii

24 xxxi
kl. Mark Evang. 25 Eccl. iv xxii

26 d vi

kl.

26 2Sam. ii xxiii

xi

27 e v

ki.

27 iv

xxiv

28 fiv

kl.

28 vi

29 viii

xix 29 g iii kl. viii 30 A prid. kl

30 x

XV

xvi

xvii

xviii

xix

[blocks in formation]

V

XXV

vii

xxvi ix

xxvii

xi

xii

xiii

Jam. i.

ii

iii

liv

V

1 Pet. i.

XX

ii

xxii

iii

xxiv iv

xxxvi V

xxviii
XXX ii

2 Sam. iiii

Eccl. v 1Johni.

2 Sa. iiiii

2Pet. i.

iii

liv

V

2,3Joh.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« AnteriorContinuar »