Les TIC a l'educació infantil

Portada
Editorial UOC, 2006 - 119 páginas
En la primera part d'aquest dossier hi podreu trobar reflexions de com les TIC estan immerses en la vida quotidiana dels infants. A partir del procés de desenvolupament de l'infant, els projectes curriculars, el rol del mestre i el treball en equip, podem veure de quina manera les TIC hi poden tenir cabuda a l'educació infantil i quins aspectes cal tenir en compte per provocar canvis efectius. Plantegem també quines haurien de ser les competències bàsiques TIC en aquesta etapa. En la segona part hi posem de relleu aspectes d'organització i gestió de recursos TIC tenint en compte l'equip de mestres, les necessitats tecnològiques de l'escola i l'organització de l'aula d'Ed. Infantil. Després analitzem el programari bàsic a utilitzar i recursos varis en funció de les àrees curriculars.
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Índice

Les TIC i lescola
11
Competències bàsiques TIC a educació infantil
31
Programari i recursos didàctics
61
Recursos per àrees
71
Experiències TIC a leducació infantil
77
tipologies textuals
98
12Treball amb El món per un forat
104
Bibliografia comentada
112
Página de créditos

Términos y frases comunes

Información bibliográfica