“Sie manifesta cosa a tots hòmens”: el catalá del segle XIV en textos notarials del Matarranya (Terol)

Portada
Prensas de la Universidad de Zaragoza, 23 feb 2018 - 380 páginas
0 Reseñas
Las reseñas no se verifican, pero Google comprueba si hay contenido falso y lo retira una vez identificado

La documentació dels arxius aragonesos que conserven originals redactats en català no permet, en la majoria dels casos, remuntar-se més enllà del segle XIV; per aquest motiu, tant des d’una perspectiva filològica com històrica, els documents de la baixa edat mitjana, en particular, i la resta de testimonis que es custodien en els fons aragonesos, en general, contribueixen a la recopilació de referències essencials sobre la llengua antiga de l’Aragó catalanòfon. En la present publicació s’ofereix l’edició de 50 manuscrits en pergamí del segle XIV, en els quals són protagonistes els pobles i la gent del Matarranya (Terol), i s’hi analitza la llengua catalana reflectida en aquella scripta. Tot i que, en general, no s’hi perceben particularitats lingüístiques notables, almenys si es contrasten els textos amb altres de la mateixa sincronia, no hi ha dubte que aquesta recerca esdevé una aportació fonamental per conèixer l’estat del català en aquella època dins un territori administrativament aragonès.

 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Índice

PRÒLEG
9
ELS MANUSCRITS DEL MATARRANYA
15
La llengua dels documents
24
Relació de documents
32
FONÈTICA
139
Fonètica
155
MORFOSINTAXI
171
Indefinits i quantitatius
177
Relatius
185
Conjuncions
195
LÈXIC
207
ONOMÀSTICA
263
CLOENDA
281
Página de créditos

Términos y frases comunes

Sobre el autor (2018)

No se ingresó nada.

Información bibliográfica