O perverso goberno de Feijóo: Sete anos en negro

Portada
Laiovento, 1 jul 2016 - 202 páginas
Cómpre un balance do desgoberno de Feijóo. Sete anos perdidos, seteanos en negro. Este é o «éxito económico» de Feijóo: no primeiro trimestrede 2009, co goberno bipartito (PSOE-BNG), Galiza tiña 162.700 persoasdesempregadas, cunha taxa de paro do 12,22%, e acababa 2015 con222.700 parados e unha taxa do 17,74%; nese mesmo período, a débedapública de Galiza pasaba de 3.923 millóns de euros a 10.375 millóns,e Galiza perdía máis de 18.000 millóns de euros na súa capacidade degasto, pasando de 11.793 millóns de euros en 2009 a 8.873 millóns en2016. Galiza recada cada ano 3.000 millóns de euros máis do que despoisinviste o Estado na nosa nación. Perdemos 8.464 millóns de euros dendea entrada en vigor do sistema de financiamento autonómico en 2009. EFeijóo calou.Retroceso no Estado de Benestar. Recorte de 237 millóns de euros noorzamento de Sanidade (un 18%), hai un proceso de privatización da sanidadepública e suprimíronse máis de 3.000 postos de traballo. Recortede 256 millóns de euros no orzamento de Educación desde 2009, coaperda de máis de 2.000 ensinantes. Hai 23.672 persoas dependentes, queseguen esperando por unha prestación, e 465.852 persoas (o 16,14% dapoboación) viven na Galiza por debaixo do limiar da pobreza.Desmantélase o sistema financeiro galego e as caixas fusionadas véndense,a prezo de saldo, a un banco venezolano. Perdemos o Banco Pastore o noso aforro tamén emigra. Abandono de sectores estratéxicos danosa economía: volven as tractoradas en defensa dun prezo digno parao leite; paralización da construción naval; temos menos barcos de pescae perdemos caladoiros; a Xunta practica unha nefasta política forestal e oPP prorroga a concesión a Ence na ría de Pontevedra até 2073.Continúa a corrupción nos concellos galegos e o financiamento ilegaldo PP. O presidente da Deputación de Ourense, José Manuel Baltar, estáprocesado por ofrecer traballo a cambio de sexo. E Feijóo non sabía nada.
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Páginas seleccionadas

Índice

Sección 1
Sección 2
Sección 3
Sección 4
Sección 5
Sección 6
Sección 7
Sección 8
Sección 9
Sección 10
Sección 11
Sección 12
Sección 13
Página de créditos

Términos y frases comunes

Información bibliográfica