Imágenes de página
PDF
ePub

Probus, Vertoog over het nuttig gebruik en ontstichtend misbruik van het Psalm-gezang in den Openbaaren Godsdienst der Protestanten. Met eene vergelijking van de oude en hedendaagsche berijmingen der Psalmen. Amsterdam, Kornelis de Veer, 1766. 4to.

Brieven van een Vriend aan zijn vriend, wegens het berugte voorgevallene in het Psalm-Gezang der Gereformeerde gemeente te Vlaarding. Eerste Brief [Vijftiende Brief]. Dordrecht,

A. Walpot, (1775/1778). 5 dln. 8vo.

E. D. G. Z. [J. van Dijk] Vlaardings zangverschil, of historisch verhaal, van alles dat in den tijd van drie jaaren over het zingen der lange of korte Nooten aldaar is voorgevallen. Zijnde, teffens een beoordeeling van de Lange of korte zangwijs. Te bekoomen te Amsterdam, by Bom z. j. (1779). 8vo.

Over de Evangelische Gezangen. 10 stukken, I bundel. 8vo.

[ocr errors]

-

Vrijmoedige aanmerkingen op de Evangelische Gezangen, thans bij de Nederlandsche Hervormde Gemeenten in gebruik. Door een gezelschap Kerk- en lettervrienden, 1o, 2o, 3o, 5o, 6e en 7e stukje. Alkmaar, Amsterdam, z. j. Schuit-praatje, gehouden in de nagtschuit, varende van Amsterdam op Utrecht, over de nieuwe Euangelische Gezangen. Alkmaar. z. j. Hetz. werk, 3e druk. Alkmaar. z. j. Brief aan den schrijver van het Schuitpraatje...., waarin het een en ander daarin vermeld, wordt opgeheldert, en teffens aangetoond, dat de invoering van die Gezangen strijd met de Kerkenordening en een gevolg is van de voorgewende scheidinge van Kerk en Staat. Amsterdam. z. j. Neêrlands Hervormde kerkgemeenten, bij het graf van hare voorouderlijke kerkvaderen; op den Isten Januarij 1807, ter gelegenheid van het invoeren der Evangelische Gezangen bij voornoemde gemeenten. Amsterdam. z. j. Alle de Euangelische Gezangen bij de Hervormde Kerk, verzameld van den jare 1803-1805. Nagezien en beoordeeld. Alkmaar. z. j. Brief van R. Speelman, ter wegneming van eenige bedenkingen over de onlangs ingevoerde Evangelische Gezangen. Gorinchem, 1807. Zamenspraak tusschen een Koopman, Advokaat en een Boekverkooper, over de vraag of het drukken der Evangelische Gezangen, een bijzonder, dan wel een algemeen eigendom behoort te zijn. Amsterdam. z. j. Adres, aan alle de Synodale vergaderingen..... dezer landen, die dezen jare zullen gehouden worden: tot redres van de voorkomende gebreken, in de nieuwe Euangelische Gezangen..... door, en van wegens, een aantal Leeraren, Ouderlingen, Diaconen en leden der Gemeenten, in ons Vaderland. Amsterdam. 1807. Brief van Philadelphus, aan den opsteller van het Adres aan alle de synodale vergaderingen dezer landen, tot redres van de voorkomende gebreken, in de nieuwe Evangelische Gezangen. Leyden, 1807.

.....

Oudshoff, (W.) Handleiding ter grondige aanleering van het kerkgezang; en aanwijzing der middelen om hetzelve spoedig van eenige heerschende gebreken te zuiveren. Rotterdam, 1822. 8vo.

Luther, (Dr. Martin) Gedanken über die Musik. Gesammelt von Friedrich Adolf Beck. Berlin und Posen, Ernst Siegfried Mittler, 1825. 8vo.

Bottée de Toulmon, Observations sur le moyen de restaurer la musique religieuse. [Paris, 1840, 1845]. 8vo.

Bulletin du Comité historique.

Chrysander, (Fr.) Der einfache Choralgesang. (Cantus planus). Die Orgeln, Gesangbücher, Gottesdienst-Ordnungen, Choralbücher und Kantor-Verhältnisse in den Mecklenburgischen Kirchen. (Separat-abdruk). Z. p. 1854. 3 stkk. gr. 8vo. Hauschild, (Ernst) Ueber den sogenannten rhythmischen Choral. Mühlhausen, 1854. 8vo.

Zober, (Prof. D. Ernst) Spottlieder der evangelischen Stralsunder auf die römisch-katholische Priesterschaft aus den Jahren 1524-1527. Nach archivalischen Aufzeichnungen herausgegeben und mit Einleitung und kurzen Erläuterungen begleitet. (Mit einem Anhang: Ueber das älteste Stralsunder Gesangbuch.) Stralsund, 1855. 8vo.

Ungewitter, (0.) Die Königsberger geistlichen Melodienbücher des achtzehnten Jahrhunderts Königsberg, 1870. 8vo. Altpr. Monatschrift. Bd. VII. Heft 1.

De Hoop Scheffer, (Dr. J. G.) Geschiedenis der kerkhervorming in Nederland van haar ontstaan tot 1531. Amsterdam, 1873. 2 dln. 8vo.

Douen, (0) Clement Marot et le Psautier Huguenot, étude historique, littéraire, musicale et bibliographique, contenant les mélodies primitives des psaumes et des spécimens d'harmonie de Clément Jannequin, Bourgeois, J. Louis, Jambe de Fer, Goudimel, Crassot, Sureau, Servin, Roland de Lattre, Claudin le Jeune, Mareschall, Sweelinck, Stobée, etc. Paris, 1878/79. 2 dln. gr. 8vo.

Köstlin, (H. A.) Luther als der Vater des evangelischen Kirchengesanges. Leipzig, 1881. gr. 8vo.

Sammlung Musikal. Vorträge. Bd. III.

Heydt, (Daniel von der) Niederländische Psalmdichtung im XVI. Jahrhundert. Utrecht, 1890. 8vo.

Theologische Studien VIII.

Acquoy, (Dr. J. G. R.) De psalmwijzen der Nederlandsche Hervormde kerk en hare herziening. [Overdruk uit het Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis dl. IV, aflev. I. 's Gravenhage, 1892.] 8vo.

—— De vijf in den toren te Boskoop gevonden boekjes beschreven en toegelicht. 's Gravenhage, 1896. 8vo.

Archief voor Nederlandsche kerkgeschiedenis. VI.

Beijeren, (J. van) Ons kerkboek en hoe wij aan ons kerkboek zijn gekomen. 's Gravenhage, z. j. (1898). 8vo.

Enschedé, (J. W.) Opmerkingen over de Psalmmelodieën. Utrecht, 1899. 8vo.

Overdruk uit de ,,Stemmen voor Waarheid en Vrede"

Geschiedkundig overzicht van het Nederduitsch Hervormd kerkgezang. Groningen, 1900. kl. 8vo.

Aanhangsel van ,,Barger, Ons Kerkboek".

Wieder, (Fr. Casparus) De Schriftuurlijke liedekens. De liederen der Nederlandsche Hervormden tot op het jaar 1566. Inhoudsbeschrijving en bibliographie. A. P. 's Gravenhage, 1900. 8vo. Langeraad, (L. A. van) De Psalmen. Leeuwarden, 1900. kl. 8vo. Overgedrukt uit ,Teekenen des Tijds" 2e Jaargang.

دو

XII. GEDENKSCHRIFTEN, LEVENSBESCHRIJVINGEN EN BRIEFWISSELING VAN TOONKUNSTENAARS ENZ., HUNNE LETTERKUNDIGE WERKEN, BENEVENS GESCHRIFTEN OP HEN BETREKKING HEBBENDE.

Tablettes de renommée des musiciens, auteurs, compositeurs, virtuoses, amateurs et maitres de musique vocale et instrumentale, les plus connus en chaque genre. Avec une notice des ouvrages ou autres motifs qui les ont rendus recommandables pour servir à l'Almanach-Dauphin. Paris, Cailleau, 1785. 8vo.

[C. L. Junker.] Portefeuille für Musikliebhaber. Charakteristik von
20 Componisten..... Leipziger Ostermesse, 1792. 8vo.
2e Uitgave v. 20 Componisten, zonder Voorbericht.

Violonistes célèbres: Corelli. Geminiani. Carbonelli. Tartini. Vera-
cini. Nardini. Felice Giardini. Jarnowick. Viotti. De Bériot.
Spohr. Mayseder. Paganini. Ole Bull. Paris, 1837. 8vo.
Revue Britannique: Février 1837.

[Huart, Louis] Musée Dantan. Galerie des charges et croquis des célébrités de l'époque, avec texte explicatif et biographique. Paris, 1839. 8vo.

Schmidt, (Dr. A.) Denksteine. Biographien. Mit den von Joh. Stadler lithographirten Portraits der betreffenden Künstler. Wien, 1848. 4to.

[ocr errors]

J. Edler v. Eybler
Hieronymus Payer

J. F. Edler v. Mosel
Johann Gänsbacher -

J. Ritter v. Seyfried,
W. A. Mozart (Sohn)
Joseph Weigl Thaddäus Graf Amadé v. Varkony.

[ocr errors]

Méreaux, (Amédée) Les clavecinistes de 1637 à 1790. Histoire du clavecin. Portraits et biographies des célèbres clavecinistes avec exemples et notes sur le style et l'exécution de leurs oeuvres. Paris, 1867. fol.

Naumann, (E.) Italienische Tondichter von Palestrina bis auf die Gegenwart. Vorträge. Berlin, 1876. 8vo.

La Mara, [Marie Lipsius] Verzeichniss der Compositionen u. s. w. von Carl Maria v. Weber, Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Robert Schumann, Frederic Chopin, Franz Liszt und Richard Wagner. Leipzig. Z. j. [1880]. 8vo.

Valdrighi, (Luigi-Francesco) Nomocheliurgografia antica e moderna ossia elenco di fabbricatori di strumenti armonici con note esplicative e documenti estratti dall'archivio di stato in Modena. Modena, 1884. gr. 4to.

Nomocheliurgografia antica e moderna. Aggiunta all'edizione del 1884. Modena, 1888. gr. 4to.

Nomocheliurgografia antica e moderna. Va Aggiunta all' edizioni del 1884 e 1888. Modena, 1894. gr. 4to.

Viotta, (Mr. Henri) Onze hedendaagsche toonkunstenaars. Amsterdam, Van Holkema en Warendorf. Z. j. (1893/1896). 2 dln. fol.

[blocks in formation]

Widor

-

J. Messchaert Frans Coenen
Jan Conradus Boers W. F.
G. Mann Peter Benoit
Cateau Esser

S. van Milligen

[ocr errors]

C. Timmner

[ocr errors]

J. H.

J. H. Bekker W.
Anton Averkamp
Brandts Buijs

[ocr errors]

C.-M.

Imbert, (Hugues) Portraits et études. César Franck.
Edouard Colonne Jules Garcin Charles
Le Requiem
Lettres inédites de Georges Bizet. Paris,

Lamoureux Faust, par Robert Schumann

de Brahms 1894. 8vo.

Martin, (J.) Nos artistes. Portraits et biographies. Paris, 1895.

12mo.

Théatres et Concerts.

Servières, (G.) La musique française moderne. Ed. ornée de 5 portraits Paris, 1897. 8vo.

Edouard Lalo

Jules Massenet - Ernest Reyer –

César Franck
Camille Saint-Saëns.

« AnteriorContinuar »