L'Estat del medi ambient a Catalunya

Portada
Univ. Autònoma de Barcelona, 2005 - 336 páginas
Aquest text pretén oferir una visió sobre l'estat del medi ambient a Catalunya el 2002. És una obra col·lectiva en la qual es parla de sòls, d'aigua, de residus, de territori, de patrimoni biològic, de riscos ambientals, d'eines de gestió i del medi ambient de Catalunya com a font d'activitat professional. Intenta ser una aproximació pluridisciplinària assolida des de la perspectiva de persones expertes en múltiples camps, totes elles vinculades d'una manera o d'una altra a la Universitat Autònoma de Barcelona, propiciada per l'existència de dues grans realitats formatives: els estudis de llicenciatura i de doctorat en Ciències Ambientals.
 

Índice

Introducció
131
Annexos
133
Legislació
157
Aspectes del canvi ambiental global en el cas de la ramaderia
207
Problemàtiques ambientals de lespai rural agrari
216
El sistema energètic català
225
Residus urbans
293
Residus industrials
307
Bibliografia
315
Medi ambient i ocupació
323
Conclusions
335
Bibliografia
336
Página de créditos

Términos y frases comunes

Información bibliográfica