Xornalistas con opinión: escolma de textos

Portada
Rosa Aneiros Díaz
Editorial Galaxia, 2007 - 417 páginas
Xornalismo literario e de opinión. Pensamento activo nas páxinas dos xornais. O presente volume, aínda que admite unha lectura autónoma, complementa o correspondente ás biografías de vinte xornalistas que editamos nesta mesma colección. A escolma de textos non só permite unha visión máis rica dos autores senón que, en conxunto, constitúe unha moi ilustrativa panorámica da historia da sociedade galega nos últimos douscentos anos. A presente escolma inclúe unha ampla selección de traballos de Manuel Pardo de Andrade, Concepción Arenal, Alfredo Vicenti, Emilia Pardo Bazán, Alfredo Brañas, Sofía Casanova, Basilio Álvarez, Antón Villar Ponte, Julio Camba, Xoán Xesús González, Wenceslao Fernández Flórez, Manuel Lustres Rivas, María Luz Morales, Roberto Blanco Torres, Ben-Cho-Shey, Víctor Casas, Johán Carballeira, Ánxel Fole, Luís Seoane e Álvaro Cunqueiro.
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Páginas seleccionadas

Índice

LIMIAR
7
Noticias
23
CONCEPCIÓN ARENAL
39
ALFREDO VICENTI
51
EMILIA PARDO BAZÁN
61
ALFREDO BRAÑAS
85
SOFÍA CASANOVA
131
BASILIO ÁLVAREZ
145
MANUEL LUSTRES RIVAS
217
MARÍA LUZ MORALES
237
ROBERTO BLANCO TORRES
251
BENCHOSHEY
277
VÍCTOR CASAS
285
JOHÁN CABALLEIRA
293
ÁNXEL FOLE
339
LUÍS SEOANE
355

ANTÓN VILLAR PONTE
151
JULIO CAMBA
169
Vampiresas
179
WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ
207
A audición radial Recordando a Galicia
363
ÁLVARO CUNQUEIRO
369
Página de créditos

Términos y frases comunes

Información bibliográfica