Imágenes de página
PDF
ePub
[graphic][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[blocks in formation]

EEN WOORD VOORAF.

Eenige niet onbelangrijke aanwinsten maakten een nieuwe uitgave van mijn catalogus van 1885 wenschelijk.

Ik heb van deze gelegenheid gebruik gemaakt om in de systematische indeeling eenige veranderingen en naar ik hoop verbeteringen aan te brengen. Gaarne had ik ook eenige bibliographische aanteekeningen ingelascht, doch drukke beroepsbezigheden en andere omstandigheden hebben mij belet dit voornemen uit te voeren. Ik heb er mij toe moeten blijvën bepalen een dorre lijst titels te geven.

In de afdeeling practische muziek zijn de meest alledaagsche werken weg gelaten, waardoor het opmerkelijke beter in het oog valt.

Ook de muziekinstrumenten zijn in deze uitgaaf achterwege gebleven. Wellicht volgt daarvan later eene afzonderlijke beschrijving.

's Gravenhage, Sept. 1893.

D. F. S.

« AnteriorContinuar »