Imágenes de página
PDF
ePub

L'OBSERVATEUR

DES

SPECTACLES

OU

ANECDOTES THÉATRALES. OUVRAGE PERIODIQUE PAR M DE CHEVRIER.

TOME PREMIER Contenant les mois de Janvier Fevrier et Mars 1762.

a La Haye

aux depens de l'Auleur et se trouvent Chez les libraires nommés dans le Prospectus MDCCLXII

[ocr errors]

La Semaine Musicale. Red. en chef: Louis Roger. 5 Janvier 1865-26 Dec. 1867. No. 1—155. 3 années. Paris. 1865–1867. I bd. fol.

La Chronique Musicale. Résumé des faits et nouvelles de l'art. 1-6o Année. 1865–1870. Paris. fol. en 8vo.

Le courrier musical de Paris. Journal hebdomadaire de critique. 1o Année No 1-5. 1867. Paris. 1867. fol.

La chronique musicale. Paris. 1873-76. Vol. I—XI. 8vo. Revue de la musique. Redacteur en chef Arthur Pougin. Du 21 Octobre 1876-14 Avril 1877. Texte et Musique. No 1-26. Paris et Bruxelles. Z. j. 4to.

Les annales du théâtre et de la musique. Réd. par Edouard Noël et Edmond Stoullig. Paris. 1876-1890. Vol. I-XV. 8vo. La renaissance musicale. Paris. 1881-83. 4to.

NEDERLAND.

Sentiment d'un harmoniphile sur différens ouvrages de musique. Amsterdam. 1756. 12mo.

Met muziek.

van Effen, (Justus) De Hollandsche spectator. 2de druk. Amsterdam. 1756. 6 dln. 8vo.

l'Observateur des spectacles ou anecdotes théâtrales. Ouvrage périodique par M. de Chévrier. 3 dln. La Haye. 1761-63.

12mo.

De Hollandsche Tooneel beschouwer. Vervattende eenige aanmerkingen op het vertoonen der Treur- Blij- en Kluchtspeelen, geduurende het afgeloopen saisoen van 1762 en 1763 op den Schouwburg te Amsterdam. Rotterdam. 1763. Brief aan den Hollandschen Tooneelbeschouwer. z. p. e. j. · Vrijmoedige aanmerkingen op de Hollandsche Tooneelbeschouwer. Utrecht. z. j. Brief aan den schrijver der vrijmoedige aanmerkingen op de Hollandsche Tooneelbeschouwer. Amsterdam. z. j. Gedachten over de vrijmoedige aanmerkingen op den Hollandschen Tooneelbeschouwer. Met eenige aanmerkingen op den Tooneelbeschouwer zelven. Amsterdam. 1762. 8vo.

De Denker. Amsteldam. 1764-75. 12 dln. 8vo.

De Naamlooziana of Vertoog zonder naam, over vraagen zonder naam, zijnde iets over alles, getrokken uit de aanteekeningen van Ymand, gemaakt op Elk, en toepaslijk op niets; voorgegaan door een opdracht aan niemand. Met ongelooflijke moeite en kosten bijeengeschraapt, gecorr. en gerevis. door het Genootschap van de Zevenstar, gezegd Het naamlooze Tweestuivers Collegie. Amsteldam. 1772. 8vo. Rijswijkze Vrouwendaagze Courand. z. p. 24 Nrs. 1774. 8vo. Kabinet van Mode en Smaak. Haarlem. 1791-1794. 8 dln. 8vo. De Arke Noachs. 54 nrs. Amsterdam. (1799) Sem, Cham en Japhet. Amsterdam. 1800. 8vo.

Barbaz, (A. L.) Amstels schouwtooneel. Amsterdam. 1808. No. I-XLIII. 4to.

De Toneelkijker. Amsterdam. 1816–19. 4 dln. 8vo.

Amphion. Een tijdschrift voor vrienden en beoefenaars der toonkunst. Jaargang I-III. Groningen. 1818-1820. 3 dln. 8vo. Magazijn voor schilder- en toonkunst. Dordrecht. 1828-29. 3 stukken. 8vo.

Omnibus. Journal mensuel de la littérature, des anecdotes, des faits politiques, des théâtres, de la musique et des modes. Année I & II. La Haye. 1835/6. 8vo.

Muziekaal tijdschrift. 's Hage. 1836. 8vo.

Symphonia. Lektuur voor muzijkale wetenschappen. Amsterdam. 1839. blz. 1-208. 4to.

Nederlandsch muziekaal tijdschrift. Utrecht. 1839-1844. Jaargang I—VI. 6 dln. 4to.

De Spectator voor tooneel, concerten en tentoonstellingen. 's Gravenhage-Utrecht. 1843-50. 9 dln. 8vo.

Caecilia. Algemeen muziekaal tijdschrift van Nederland. Jaargang I-XLVII. Utrecht-Rotterdam-'s Gravenhage. 18441890. 4to.

De Nederlandsche Kunstspiegel. Le miroir des arts. 's Gravenhage. 1844-45. Eerste jaargang. 4to.

Euterpe. Muziekaal nieuwsblad. 's Gravenhage. 1862-66. 6 dln. 8vo.

Sint Gregorius Blad. Tijdschrift tot bevordering van kerkelijke toonkunst. Onder redactie von M. J. A. Lans. I-XXV jaargang. Haarlem. 1876-1890. 4to.

Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis. Amsterdam. 1885-90. Deel I-III. 3 dln. 8vo. Maandblad voor muziek, tevens orgaan der Wagner-Vereeniging te Amsterdam, onder redactie van Mr. H. Viotta. Jaargang I-III. Amsterdam. 1889-1891. 3 dln. 8vo.

III. ALMANAKKEN.

BELGIË.

Den opregten Poolschen Almanack voor 't Jaar ons Heeren Jesu Christi 1755. Antwerpen. 12mo.

Etrennes aux Sociétés qui font leur amusement de jouer la comédie, ou catalogue raisonné et instructif de toutes les Tragédies, Comédies des Théâtres Français et Italien, Actes d'Opéra, Opéra-comiques, Piéces à Ariettes et Proverbes, qui peuvent facilement se représenter sur les théâtres particuliers. Bruxelles et Paris, z. j. (1783) 24m0.

Almanach Théâtral (de Bruxelles.) 1824. 18mo.
Delhasse (Felix) Annuaire Dramatique de la Belgique pour 1839-
1847. 1-9o Année. Bruxelles. 1839-1847. 9 dln. 12m0.
Annuaire du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles.
Année, 6-10. Bruxelles. 1877, 1882-1886 6 dln. 8vo.

DUITSCHLAND.

Musen Almanach. Göttingen. 1775, 1777/79, 1787/91, 179395, 1798/99, 1801/02. 16dln. 12mo.

Forkel, (J. N.) Musikalischer Almanach für Deutschland. 1782, 1783, 1784, 1789. Leipzig. 4 dln. 8vo.

Musikalischer und Künstleralmanach auf das Jahr 1783. Cosmopolis. 12mo.

Pandora oder Kalender des Luxus und der Moden für das Jahr 1789. Weimar und Leipzig. z. j. kl. 8vo.

Met muziek.

Revolutions-Almanach von 1793. Göttingen. kl. 8vo.

Tempel der Musen und Grazien. Kalender für 1796. Mannheim 1795. 12mo.

Albrecht, (Karl) Taschenbuch für Theater-Freunde auf das Jahr 1800. Berlin. 1799. 12mo.

« AnteriorContinuar »