Imágenes de página
PDF
ePub
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small]

Hoewel het bijeenbrengen van oude boeken voortdurend moeilijker wordt, heb ik in 10 jaar toch zooveel bij mijne verzameling ingelijfd, dat het nuttig en noodig werd een vervolg op mijn catalogus van 1893 te laten drukken.

Ik heb in het systeem geene verandering gebracht, doch ter vergemakkelijking van het overzicht zijn hier sommige boeken opnieuw vermeld en is van vele verzamelwerken de inhoud opgegeven en in het register ingelijfd.

D. F. S.

's Gravenhage, September 1903.

« AnteriorContinuar »