Imágenes de página
PDF
ePub

Verschuir, (Johan) Honig-raatje van gesangen, tot verquickinge van Zions truirige, (sic) in veelderlei zielsgestalten. 2e Druk verbeetert en merkelyk vermeerdert. Groningen, 1735. kl. 8vo. Elsland, (J. van) Dankbaare naagedachten en geboorte gezangen, op de blijde en heilryke verschyninge, van 't licht der Genade Jezus Christus; of de geboorte van onzen Heiland en Zaligmaaker tot Bethlehem. Begreepen in twintig zangstukken. Met zangkunst verrykt door C. Kauwenberg en W. Vermooten. ze dr. Haarlem, Izaak van Hulkenroy. Z. j. (1735.) 4to.

Met muziek.

....

Bundeltje (Een nieuw) uitgekipte geestelyke Gezangen, ten dienste aller Bond- en gunstgenooten van Jehova, opgesteld door verscheidene Godvruchtige zangers en zangeressen, waarbij Aanhangsels komen van eenige Ziels-opwekkende Gezangen en Gedichten. 15de Druk, onveranderde uitgave. Snelpersdruk van W. A. F. Koopman, Lemmer. Z. j. 8vo.

Lof-sangen (Nieuwe) ende geestelyke liedekens. Utrecht, Dirk Kemink. Z. j. 16mo.

ende geestelyke liedekens .... Utrecht, Dirk Kemink. Z. j. 16mo.

Andere bundel.

Lied-boeksken, (Een Nieuw Geestelijk) gedigt van J. V. Medicijn. Amsterdam, Joannes Kannewet. Z. j. (c. 1764.) 128m0 obl.

Voorreden: Lied a/d. Nederl. Jeugt: „Een Gentsche Vink/ verre uyt het Land gedreven/ Om Godes Heylig Woord/ Heeft tot Gods Eeer zijn Stemme opgeheven."

Gemert, (C. van) Theologische keten van lofsangen en geestelyke liederen. Op aangenaame en meest bekende Zangwyzen, met Heilige Antwoorden. Leyden, Z. van Egmont. Z. j. (c. 1766.) kl. 80.

Met muziek.

In 1746 verscheen te 's Gravenhage eene (1e?) uitgave zonder naam v. d. samensteller. Cat. Letterk. I: 263.

Jong, (Aaltje de) Stigtelyke en opwekkende gezangen en gedigten, op byzondere tyden en gelegentheden opgestelt. Rotterdam, Jakob Burgvliet. Z. j. (1750.) kl. 8vo.

Voet, (Joannes Eusebius) Stichtelyke gedichten en gezangen, 4e dr. ie deel. Dordrecht, Erve J. van Braam, 1760. 8vo. Bijgebonden: Uitzicht van Nebo, .. den Heere K. Schutte toegezongen. 2e dr. Dordr., 1753.

Stichtelyke gedichten. ze deel. Dordrecht, Erve J. van Braam, 1758. 8vo.

Passius, (Jacobus de) Verzameling van geestelyke gezangen, by een vergaderd, en op nieuwe zangwyzen gebracht naar de Italiaansche en Hedendaagsche smaak. Utrecht, Pieter Haanebrink, 1772. 2 dln. 8vo

Met muziek.

Verzameling van geestelyke gezangen, vertonende den Vorst des levens in zyne geboorte leven, lyden en heerlykheit; en hen die met Hem zyn ... 4e dr. Groningen, B. Greydanus, 1775. kl. 8vo.

Lussing Mz., (Hendrik) Evangelische gezangen voor Godzoekende christenen. Met eigenaartige, in den Italiaanschen smaak, hiertoe vervaardigde melodyen, door een zeer bekwaame hand. Amsterdam, 1779. 8vo.

ie stukje.

Vroon, (Metje) Christelijke overdenkingen en uitspanningen. Rotterdam, 1783. kl. 8vo.

Gezangen naar aanleiding van den Heidelbergschen Katechismus. Amsteldam, 1794. 8vo.

A. B. C. (Het gulden) En eenige geestelyke liedekens. Gedrukt voor de winterse avende. Z. p. e. j. (c. 1800.) 16mo.

Feest-Gesangen. (Heylige) Gedrukt voor de liefhebbers. Z. p. e. j. (c. 1800.) 16mo.

Landman. (De godvrugtige en heilzoekende) Zingende verscheyde mooye, geestelyke uitgekipte liederen en in het ligt gegeven tot een nuttig en stigtelyk gebruyk. Gedrukt voor alle brave menschen, die om schoone lofzangen wenschen. Z. p. e. j. (c. 1800.) 16mo.

Liedjes, (Oude en Nieuwe Geestelyke Kers en Nieuwe jaars) behelzende de Ontfangenisse en Geboorte onzer H. en Z. Jesu christi. Enkhuizen, Cornelis Lub, 1808. 12mo.

Psalmen en Gezangen, ten dienste van de Algemeene vergadering der Evangelische Alliantie in Nederland, 18-28 Augustus, te Amsterdam. Amsterdam. Z. j. (1867.) 4to.

Met muziek.

XXI. WERELDLIJKE ZANGMUZIEK.

Bohn, (Emil) Bibliothek des gedruckten mehrstimmigen weltlichen deutschen Liedes vom Anfange des 16. Jahrhunderts bis ca. 1640. Bibliographische Beigabe von: „Fünfzig historische Concerte in Breslau, 1881-1892. Breslau, 1893. 8vo.

EENSTEMMIG.

Verzameling van 20 Fransche romances, begin 19e eeuw. Afschrift, in fol.

Tablettes de Polymnie, musique de L. Balochi, paroles de S. E. Géraud.
La tante Marguérite,

Gloire et Bonheur,

E. Bruguière, paroles de S. Blot. » Romagnesi.

دو

[ocr errors]

دو

Rien n'est plus beau que mon village, musique de Fr. Bérat.

Le Bravo, musique de Croupenas, paroles de Fr. Betourné.

Le temps que je jegrette & ... mus. de Dolive, paroles de Fc. de
Coure.

Le couvre feu, musique de P. Duchambge, paroles de F. de Courey.
Vous ...
musique de Massini, paroles de E. Barateau.

Le Klephte, musique de C. Labarre, paroles de A. Betourné.
Toujours seul, musique de Boieldieu,

دو

de E. B.

Emma, musique de A. Panseron, paroles de V. Guttinger.

Adieux à la Suisse, mus. de E. Brugière, paroles de J. M. Jacques de Guira. La brise du matin, musique de Lorenzo.

Le concert sur l'eau, musique de A. de Beauplan, paroles de A. Betourné. Vous me faites mourir, musique de Marliani.

La cloche du monastère, musique de Boulanger.

La jeune fille aux yeux noirs, musique de T. Laban, paroles de A. B. Les chansons d'autrefois, musique de Dupont, paroles de E. Barateau. La Voix.

Le fratre du Tyrol, musique de Dupont, paroles de F. Bérat.

Année (L') musicale ou recueil d'airs choisis des meilleurs maitres. Amsterdam, J. F. Jolly. Z. j. (c. 1750.) 4to.

104 Blz. muziek met tekst.

Arie antiche (a una voce) raccolta per cura di Alessandro Parisotti. Milano, ... G. Ricordi & C. (1885.) 4to,

Gian Giacomo Carissimi. Cenni biografici.

Marco Antonio Cesti.

Giovanni Legrenzi.

Giovanni Maria Bononcini.

Alessandro Scarlatti.

Antonio Vivaldi.

Antonio Lotti.

Antonio Caldara.

Domenico Scarlatti.

Giorgio Federico Händel.

Benedetto Marcello.

Leonardo Leo.

Giovanni Battista Pergolesi.

Cristoforo Gluck.

Niccolo Jommelli.

Tomaso Traetta.

Niccolo Piccinni.
Giovanni Paisiello.

Giovanni Martini.

Blumen-kranz dem neuen Jahrhundert geflochten. Eine Liedersammlung, 4 Lieder von Reichardt, 5 von Seidel, und 3 von andern Componisten enthaltend. Berlin. Op. ccxc. 4to.

Tappert, (Wilh.) 54 Erlkönig-Kompositionen. Gesammelt von Berlin, 1898. kl. 8vo.

-.

Nachträge (A-E.) zum Erlkönig-Kataloge. Berlin, 1899. kl. 8vo.

Bach, (Carl Philipp Emanuel) Doctor Cramers übersetzte Psalmen mit Melodien zum singen bey dem Claviere. Leipzig, 1774. 4to obl.

Christoph Christian Sturms geistliche Gesänge mit Melodien zum Singen bey dem Claviere. Hamburg, Johann Heinrich Herold, 1780 81. 2 dln. 4to obl.

Bree, (H. J. J. van) Het Koningslied. Herinnering aan het zilveren jubelfeest van Z. M. Willem III. Woorden van Dr. Schaepman. 's Hertogenbosch, 1874. fol. Z. en P.

« AnteriorContinuar »