Obra numismàtica esparsa i inèdita de Joaquim Botet i Sisó

Portada
Institut d'Estudis Catalans, 1997 - 444 pàgines
 

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Continguts

Pròleg de Manuel Castellet
5
obra de J Botet i Sisó
11
Bibliografia general de J Botet i Sisó
45
Comentari a aquesta edició
63
La provincia de Gerona selecció dels textos numismàtics dins Geografia General
71
Notícia del volum tercer del Tratado de las monedas labradas en el Principado
97
Memorial numismàtico espanol dAlvar Campaner i Fuertes
151
La antigua Rhoda La Renaxensa vol m 1873
167
Monedes ques bateren a Catalunya a lEdad Antiga Seminari de conferències
285
Estudio de las monedas de Empúrias y Rhode con sus imitaciones
297
dos monedes wisigodes inèdites Boletín de la Real Aca
311
Nota sobre lencunyació de monedes aràbigues pel rey Don Jaume Congrés
325
Poblacions de Catalunya que han batut moneda La Renaxensa vol i 1871
345
Monedes de Terrassa Boletín de la Real Academia
365
Sobre les monedes catalanes anomenades massiair
391
Sello de D Ramon de Cabrera Revista de Gerona vol xii 1888
411

Noticia històrica y arqueològica de la antigua ciudad de Emporion capítol de
175
Data aproximada en què els grecs sestabliren a Empúries i estat de cultura dels
227
Les medalles de Girona s xvnixrx Acta Numismàtica vol rx 1979
431
Copyright

Altres edicions - Mostra-ho tot

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica