La guerra del Francès: 200 anys després

Portada
Ramon Arnabat Mata
PUBLICACIONS UNIVERSITAT ROVIRA i VIRGILI, 3 sept 2012 - 196 páginas
La guerra del Francès (1808–1814) no és un fenomen aïllat del procés històric: té unes arrels i unes conseqüències, i per aquest motiu cal inserir-la en el marc de la crisi de l'antic règim i de la revolució liberal, que abasta el darrer terç del segle XVIII i la primera meitat del segle XIX. Tot i que la guerra del Francès no és l'inici ni el final de res, és un moment clau de trencament entre el vell i el nou règim. Aquest llibre pretén ser una anàlisi polièdrica d'aquest complex fenomen que anomenem guerra del Francès. Una anàlisi que, a través dels diversos treballs que s'hi recullen, comprèn els diversos plans espacials en què es desenvolupa (local, comarcal, nacional, estatal i internacional) i temàtics (polític, cultural, econòmic i social). Per tot plegat esdevé una eina útil, 200 anys després dels fets, per conèixer millor aquest període decisiu de la nostra història contemporània.
 

Índice

PRESENTACIÓ
7
La guerra del Francès al Camp de Tarragona 18081814
27
La milícia urbana de Tarragona durant el setge del Francès
41
La guerra del Francès i la política local al món rural
69
Comportaments socials davant la guerra del Francès
89
La iconografia de la guerra del Francès 18081814
103
LES PoSTGUERRES DEL FRANCÈS 18141823
145
BIBLIoGRAFIA
163
Página de créditos

Términos y frases comunes

Información bibliográfica