Introducción á fonética: o son na comunicación humana

Portada
Editorial Galaxia, 2002 - 144 páginas
Foi Ferdinand de Saussure, pai da lingüística moderna, quen primeiro chamou a atención acerca da primacía da fala sobre a escrita. A linguaxe humana é un fenómeno esencialmente oral, un medio de comunicación que utiliza un sistema de sons. Diso se ocupa a Fonética, que neste libro aborda con éxito o director do Laboratorio de Fonética da Universidade de Barcelona.
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Índice

AGRADECEMENTOS
9
A CLASIFICACIÓN ARTICULATORIA
19
A PRODUCCIÓN DO SON E A SÚA
53
CON PROPIEDADES RESOADORAS
69
A PERCEPCIÓN
91
PROSODIA
113
EPÍLOGO
125
ALFABETO FONÉTICO DA RFE
133
ÍNDICE ALFABÉTICO
141

Términos y frases comunes

Información bibliográfica