Desenvolupament sostenible

Portada
PUBLICACIONS UNIVERSITAT ROVIRA i VIRGILI, 17 jun 2010 - 304 páginas
És sostenible el nostre desenvolupament? Aquest llibre intenta respondre aquesta pregunta, al mateix temps que planteja una sèrie d’interrogants perquè el lector reflexioni i extregui les seves pròpies conclusions a partir de l’anàlisi de la informació que hi apareix, acompanyada d’una notable presència de figures i quadres amb dades.

El desenvolupament econòmic de les societats es sustenta gràcies a una sèrie d’activitats humanes que generen riquesa, però també provoquen impactes ambientals en utilitzar un important contingent de recursos naturals, molts dels quals no es poden renovar i estan en vies d’esgotament. El veritable desenvolupament s’ha de fonamentar tant en la viabilitat econòmica com en la protecció del medi ambient i en l’equitat social. Només així es podrà dir que el nostre desenvolupament és sostenible, d’acord amb la definició que apareix a l’informe Brundtland: “desenvolupament que atengui les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures d’atendre les seves pròpies necessitats”.
 

Índice

Pròleg
11
Desenvolupament humà i canvi ambiental
33
La població mundial i el procés durbanització
63
Recursos naturals i fonts denergia
91
infraestructures de comunicació
185
motor del canvi global
217
Página de créditos

Términos y frases comunes

Información bibliográfica