Usos educatius dels blogs. Recursos, orientacions i experiències per a docents

Portada
Blogs, edublogs o quaderns de bitàcola; fa escassament quatre anys, uns quants professors pioners van començar a introduir-los en l'àmbit escolar. L'evolució d'aquest fenomen ha estat espectacular i cada vegada són més els serveis i recursos disponibles. Aquest dossier té com a finalitat considerar els seus usos i possibilitats educatives dels blogs. Alhora, aquesta anàlisi es veu recolzada per una col·lecció d'experiències reals de professors i professores que l'han estat utilitzant i que expliquen els detalls de la seva aplicació didàctica.
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Índice

Editorial
11
Blogs educatius
24
Creem un blog
40
Activitats aprenentatges i paper del professorat
73
Experiències de professors 76
93
Recursos i enllaços dinterès 96
123
Altres eines 101
129
Página de créditos

Términos y frases comunes

Información bibliográfica