Reglament internacional per a prevenir abordatges a la mar: 1983 : reglament d'abalisament de l'A.I.S.M. (Associació Internacional de Senyalització Marítima)

Portada
Generalitat de Catalunya, Department d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 1984 - 95 páginas

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Información bibliográfica