Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

VIUDA ROMAGUERA

GESTA COMITUM

BARCINONENSIUM

TEXTOS LLATÍ I CATALÀ

EDITATS I ANOTATS PER

L. BARRAU DIHIGO 1 J. MASSO TORRENTS

BARCELONA

JUSTIFICACIÓ DEL TIRATGE

5 exemplars, numerats i nominats, tirats a gran marge en paper

de tina verjurat a mà.

700 exemplars tirats en paper de tina.

Tots els papers porten la marca d'aigua de la «Fundació» i han estat especialment fabricats per la casa Guarro de Barcelona.

LA FUNDACIÓ CONCEPCIÓ RABELL I CIBILS, VIUDA ROMAGUERA, ÉS FILLA DE LA GENEROSITAT D'AQUESTA DAMA, LA QUAL, EN EL SEU TESTAMENT, I ENTRE MOLTES ALTRES COSES, PROVEÍ PER A NECESSITATS D'ORDRE INTEL·LECTUAL, EN ACORDANÇA AMB AIXÒ, I VOLENT FER-LI UN ESCAIENT MONUMENT D'ESPIRITUALITAT, EL MARMESSOR QUI TALMENT ACTUA S'ÉS ACOLLIT A HONORABLES CORPORACIONS DE CATALUNYA, A LES QUALS RET HOMENATGE, I, AMB LLUR AUTORITZADA COL·LABORACIÓ, VA REALITZANT EL COMPLEXE CULTURAL DE CIENCIA, LLETRES I ART QUE CONSTITUEIX I CARACTERITZA LA FUNDACIÓ.

R. Patxot i Jubert

INTRODUCCIÓ

« AnteriorContinua »