Escriptors i erudits contemporanis: sisena sèrie

Portada
L'Abadia de Montserrat, 2006 - 338 páginas
Nova sèrie d’Escriptors i erudits contemporanis que presenta treballs referents a personatges i a moments decisius de la vida cultural catalana dels segles XIX i XX: Marià Aguiló i Jacint Verdaguer, Antoni Rubió i Lluch, Raymond Foulché-Delbosc i Ramon d’Alòs-Moner, Frederic Clascar, Jordi Rubió i Balaguer, Rafael Patxot i Jubert, Josep M. de Casacuberta, Joan Coromines, Manuel Sanchis Guarner, Llorenç Villalonga i altres. Els darrers capítols tracten d’Eivissa, de Formentera i de Mallorca.
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Páginas seleccionadas

Índice

Presentació
7
Jacint Verdaguer i Mallorca
59
El Montserrat de Jacint Verdaguer
97
catalana medieval
139
Frederic Clascar sacerdot i homrne de lettres
151
VIL Jordi Rubió i Balaguer Semblança biogràfica
161
Joan Coromines i Josep M de Casacuberta
229
Les Lletres de resistència de Manuel Sanchis Guar
237
Llorenç Villalonga polemista
261
Montserrat Martí i Bas i el monestir de Montserrat
269
Rafael Ferrer Massanet en el record
279
Els seixanta anys de Jordi Castellanos
285
Les víctimes de la guerra civil a Eivissa i For
297
Cinccents anys de Publicacions de lAbadia
303
Guerra civil i repressió a Mallorca Respostes
315
índex onomàstic
323

Gabriel Fuster i Forteza historiador de Manacor
247

Otras ediciones - Ver todo

Términos y frases comunes

Información bibliográfica