Una guia per al jove economista

Portada
PUBLICACIONS UNIVERSITAT ROVIRA i VIRGILI, 9 jul 2013 - 140 páginas
Aquest llibre és de gran valor per als joves economistes que elaboren tesis, preparen un article per a una revista professional, posen a punt una presentació per a un congrés o un seminari professional, o fan d’avaluadors per primera vegada. Amb un llenguatge clar i concís −el model de redacció que defensa−, William Thomson demostra que la redacció i les presentacions orals poden ser atractives i eficients. L’autor explica els fonaments de l’exposició clara, entre altres aspectes temes tan essencials com el títol d’un article, la redacció d’un resum, la presentació dels resultats d’un projecte de recerca i la manera de mantenir l’atenció del públic.
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Páginas seleccionadas

Índice

Utilitzeu imatges
78
Bibliografia relacionada
85
Introducció
91
Davant laudiència
98
Demostracions?
116
Introducció
125
Avaluació de revisions
131
Avantatges per a lavaluador del treball
139
Página de créditos

Términos y frases comunes

Información bibliográfica