Ràdio en català: contribució de Catalunya Ràdio a la creació d'un llenguatge radiofònic català per als informatius

Portada
L'Abadia de Montserrat, 2007 - 283 páginas
Aquest llibre, fruit de la tesi doctoral que Daniel Casals va presentar el juliol del 2006 a la Universitat Autònoma de Barcelona, estudia els trets que caracteritzen el llenguatge radiofònic català, per mitjà de l'anàlisi del comportament de sis variables sintàctiques en un corpus de notícies de Catalunya Ràdio. Els aspectes investigats són el nombre de mots de l'oració radiofònica, la complexitat oracional, el mode i el temps verbal, l'ordre dels constituents, la veu passiva i la negació. Amb la finalitat que els resultats d'aquest estudi siguin aplicables a la pràctica professional, aquest treball conté una proposta de criteris de redacció de notícies radiofòniques destinada als periodistes, perquè reforcin les seves habilitats expressives en català i també orientada al món acadèmic, perquè a les aules universitàries es pugui ensenyar a redactar en català als futurs professionals.

Dentro del libro

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Páginas seleccionadas

Índice

Sección 1
4
Sección 2
7
Sección 3
11
Sección 4
13
Sección 5
15
Sección 6
21
Sección 7
57
Sección 8
62
Sección 15
126
Sección 16
139
Sección 17
140
Sección 18
141
Sección 19
154
Sección 20
211
Sección 21
219
Sección 22
247

Sección 9
71
Sección 10
81
Sección 11
84
Sección 12
91
Sección 13
119
Sección 14
125
Sección 23
250
Sección 24
257
Sección 25
267
Sección 26
277
Sección 27
280

Términos y frases comunes

Información bibliográfica