L'educació literària, 2a ed.

Portada
Universitat de València, 2007 - 244 páginas
Un text de reflexió, però també d’acció per a l’àmbit de les aules, per a l’àrea de coneixement de Didàctica de la Literatura. Va dirigit –sobretot– als estudiants futurs professors, encara que pot servir així mateix per a la formació permanent dels docents i del públic interessat pel tema.
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Índice

Pròleg ala primera edició per Antonio Mendoza
11
Notes per a un prefaci
21
Nota ala segona edició
27
La literatura i làmbit dels estudis literaris
49
Leducació literària
89
Currículum per a la didàctica de la literatura
127
Algunes propostes dinvestigació i de docència a laula
147
Telemàtica i ensenyament
161
Dues exemplificacions sobre la unitat didàctica i un projecte
167
Bibliografia
225
Página de créditos

Términos y frases comunes

Información bibliográfica