Patrologiae cursus completus, series graeca

Portada
 

Páginas seleccionadas

Otras ediciones - Ver todo

Pasajes populares

Página 257 - Α βΐΐ8ΐιΐδ<ιυβ οΐιοηΐδ ρι·ορη'οΐ3πιηι ; ίη φΐϊΐίιΐΒ ηβο οριι» εαυτόν τινι δεσμω περιβάλλειν, δεδοικότα την εκ της ακροάσεως τιμωρίαν. Των μεν γαρ μετά της φωνής ό ακροατής του ζην παύεται· των δε έπ\ πλεΐον άκούων, του κρείττονος απολαύσει βίου, ύπδ θείου Πνεύματος χειραγωγούμενος.
Página 197 - Εξεταζόμενη τη πρώττ) της αναστάσεως ήμερα, εί φέρω τα προυτεταγμένα · εί κεχόσμημαι τοις της αρετής καρποΐς· ει τοις χλάδοις της άγνείας χατασχιάζομαι. Νοεί γαρ μοι την άνάστασιν είναι την σχηνοπηγίαν. Νοεί μοι κα\ τα εις την σύνθεσιν παραλαμβάνε με να της σκηνής τάς _πράξεις...
Página 513 - Γ»1)Πϋ3Τ6ΓΪηΙ, δευ ςιιοά 1)0κατασκευήν τούτου τε καΧ των λοιπών επάγει,· λέγων 01 γαρ εν τω βράσματι, ήγουν εν τί) ακμή του διωγμού ιστάμενοι, καΧ ίρώντες τα μαρτύρια των αγίων, καΐ δπως σπεύδουσι τους εξ ουρανών στεφάνους λαβείν κατά ζήλον θείον, έπείίδουν εαυτούς είς τδ μι &-·.
Página 365 - Μεταδιδοϊ των υγιεινών, ου μεταλαμβάνουσα των νοσερών 6 γαρ της φιλανθρωπίας Κύριος επαναπαύεται αυτί]. Ταύτα της νέας χάριτος τα δωρήματα. Τούτο πρόσφατον γέγονεν ύπδ τδν ήλιον, ου πάλιι γεγονός, ούδ
Página 159 - Β ιιο1>ί3 εοΊΛηιοη ηο 1υεΐ3 ρΓθ)ΐθδίΐ3 βδΐ, υΐ ηια^ίίΙβΓ γαρ καταγωνισαμένη του διαβόλου πρότερον , καΐ νεκρώσασα τάς επτά κεφάλας, των επτά στεφάνων της αρετής εγκρατής γίνεται, μεγάλους αγώνας διαθλήσασα της άγν'είας.
Página 155 - Πνεύματος χατ' ευθείαν ακριβής (22) χα'ι αρίστη σύνεσις, ^ γέγηθεν ημών ή μήτ^ρ αυξανομένη, καΐ άγάλλεται τουτον\ τδν χρόνον , μέχριπερ αν της αποκαταστάσεως (23) των καινών αιώνων , είς την δγυριν έλθοΰσα κατά τους ουρανούς, μηκέτι δι* επιστήμης κατασκέπτηται τύ Ό*·, αλλά τρανώς επόπτευση...
Página 139 - Ιαηβίικί.ι ηιοΐΐίΐίε τεδοΐυΐίδ ηεΓνίδ, β θέντων αύτοϊς κα\ χαλασθένιων των τόν&ιν, καθ' ους ή των πτερών της σωφροσύνης συγκρατείται φύσις, 'χουφίζουσα τα κάτω νεύοντα περ\ την φθοράν των σωμάτων. "Οθεν , 2) Αρετή , είτε ότι δι...

Información bibliográfica