La xilografia a Catalunya entre 1800 i 1923

Portada
Biblioteca de Catalunya, 1992 - 434 páginas
Monografia que pretén omplir una important llacuna en la historiografia artístic a a Catalunya del segle XIX i començaments del XX. L'estudi a cura de Francesc F ontbona inclou reproduccions d'alguns dels gravats més significatius i unes noci ons introductòries sobre aquest art.
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Índice

Preliminar
1
ELS PRECEDENTS IMMEDIATS DE LA GRAN ÈPOCA DE LA XILOGRAFIA
17
LA GRAN ÈPOCA DE LA XILOGRAFIA VUITCENTISTA
127
UNA BUIDA TRANSICIÓ
225
LA RENAIXENÇA DEL GRAVAT AL BOIX
269
LA NORMALITAT
323
EPÍLEG 35 1
355
Página de créditos

Términos y frases comunes