De Ramon Llull al Diccionari de Fabra: acostament lingüístic als monuments de les lletres catalanes

Portada
L'Abadia de Montserrat, 2003 - 476 páginas
0 Reseñas
Germà Colón Domènech és catedràtic emèrit de la Universitat de Basilea i fou president de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. L’objecte de les recerques d’aquest llibre són els documents escrits i les obres literàries de la llengua catalana, vists des d’un angle lingüístic. Els autors i els texts literaris considerats amb sagacitat i amb erudició per Colón van des de Ramon Llull fins a Mn. Alcover, Pompeu Fabra i Francesc de B. Moll.
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los lugares habituales.

Índice

ovis 6
42
adacia 19
43
cerues 13
47
amicdalis rescentibus 15 amelles fresques 15
50
La torra que és forcada a la Crònica de Jaume I
61
Tos en creus ús Furs de València
93
A lentorn del manuscrit Q dAusiàs March
101
Juan de Resa i Jor ge de Montemayor
105
Al comptat o a terminis
293
Inxa hincha iincha Una rèplica educada a Josep Gulsoy
299
Nòtula sobre el català antic rogicler castellà rosicler
307
Rampellament terme de ramaderia
311
Sobre els peixos xucla i gerret
321
El mot boixart antigalla jurídica i eclesiàstica
331
Lledó celtisme o androtopònim?
339
vinea 26
341

Una nota sobre la recepció dAusiàs March a lestranger segles xvi i xvii
127
Vellós en un passatge de YEspill de Jaume Roig
139
Una altra volta manvés a la Questa de Rexach i a lobra dAndreu Febrer
149
Fons romànic dalguns refranys hispànics
157
La llengua a València en lèpoca del primer Borja
167
Sobre la llengua de YEpistolari de la València medieval se gle xv
179
Decadència de la llengua al segle xvi
189
Per a la data de lapitxat
203
La denominació de lengua aragonesa des duna perspectiva catalana
215
Sobre la llengua de Josep Bernat i Baldoví
223
Traduir i traducció en català amb una ullada a les llengües romàniques veïnes
229
talàValenciàBalear
245
Un nou glossari dadverbis
281
alcasseralcacer
285
Tutejar i tuejar parlar de tu
349
EN LACTUALITAT DE LIDIOMA
357
Mossèn Alcover i la lexicografia catalana
359
Pompeu Fabra lexicògraf
371
Francesc de B Moll i letimologia
382
Les Normes de Castelló
391
BIBLIOGRAFIA
399
ÍNDEX DE MOTS
431
ÍNDEX TEMÀTIC
435
albarginies 11 albargeniis 11
436
auellanes 13
439
cistelles 15
444
egues pollins de 2 equarum pullinis 2
450
Página de créditos

Términos y frases comunes

Información bibliográfica