Diccionario de sinónimos da lingua galega

Portada
Editorial Galaxia, 1997 - 831 páginas
Aquí recóllense moitos termos da lingua que quedaron asignados a unha comarca ou a un pequeno territorio e que hoxe son descoñecidos polos falantes doutras zonas. O volume de entradas e os exemplos, que se dan para outras menos frecuentes, fan deste dicionario un manual indispensable para enriquecermos o noso léxico.
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

Reseña de usuario - Marcar como inadecuado

Farallón

Reseña de usuario - Marcar como inadecuado

pivote

Ver las 5 reseñas »

Páginas seleccionadas

Índice

Sección 1
5
Sección 2
13
Sección 3
15
Sección 4
115
Sección 5
151
Sección 6
259
Sección 7
327
Sección 8
393
Sección 12
533
Sección 13
575
Sección 14
589
Sección 15
603
Sección 16
667
Sección 17
671
Sección 18
719
Sección 19
755

Sección 9
433
Sección 10
453
Sección 11
509
Sección 20
791
Sección 21
827

Información bibliográfica