La biblioteca escolar, hoy.: Un recurso estratégico para el centro

Portada
Grao, 18 nov. 2009 - 239 páginas
L'objectiu d'aquest llibre és prendre el pols diari d'una escola al llarg d'un curs. A través d'un centenar d'imatges i textos s'expliquen els projectes, les activitats, les formes d'ensenyar i aprendre, el conreu de les diverses intelligències, els espais d'aprenentatge dins i fora de l'aula, les rutines i els rituals, els valors educatius, la relació amb les famílies i les intervencions i opinions de tots els agents de la comunitat educativa. Aquest llibre explica la quantitat de coses previsibles i imprevisibles que passen durant un curs, així com la complexitat i la quantitat de funcions que ha d'assumir una escola. Tot allò que marca la vida d'una institució educativa i que, en definitiva, construeix l'escola.
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Índice

Presentación
5
Terreno educativo o tierra de frontera? Situación actual de la biblioteca escolar
11
Concepto y función de la biblioteca escolar Modelo de implementación como recurso
23
Retos y prioridades para la escuela Necesidades educativas a las que la biblioteca
43
Biblioteca escolar y cultura digital La coexistencia de medios para la promoción
55
Enfoque competencial y medios de enseñanza Aspectos metodológicos y vinculación
67
Sustancia educativa y currículo Contenidos educativos vinculados a la biblioteca
79
Función de apoyo a la labor docente La biblioteca en el ámbito de la planificación
95
Vías de actuación de apoyo pedagógico Acciones de la biblioteca escolar al servicio
105
Referencias bibliográficas
113
Página de créditos

Otras ediciones - Ver todo

Términos y frases comunes

Información bibliográfica