Llengua i identitat

Portada
Maria Angels Massip i Bonet
Edicions Universitat Barcelona, 2008 - 150 páginas
Diuen els investigadors que cada cop s’utilitza més el terme identitat, fet que s’explica per la necessitat d’observar i comprendre fenòmens reals -vells i nous- que s’estan donant entre els individus i que resten encara poc entesos i explicats. Un fet que no deu anar deslligat del contacte cultural entre els distints grups humans que tenen lloc amb els canvis socials experimentats en una societat cada cop més heterogènia...... En aquest marc, el Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) va acollir entre finals del 2005 i principis del 2006 la celebració del cicle de conferències "Llengua i identitat": conferències que, en la seva majoria, es recullen aquí i donen compte de la situació sociolingüística a territoris de parla catalana i a territoris d’altres llengües de l’estat espanyol i de l’estat francès i italià. .El lector hi trobarà un bon conjunt d’idees a càrrec d’autors de primera línia que certament el faran pensar i rumiar sobre les intricades i diverses relacions entre els fenòmens identitaris i els fenòmens lingüístics.
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Índice

Prefaci
7
de la cognició
15
Esperanza Morales La llengua de signes com a vehicle de comunicació
29
Josep Espluga Dificultats i potencialitats de la llengua catalana
39
Jean Paul Escudero Les llengües a la societat nordcatalana
47
Rafael Castelló Parlem valencià però no som catalans
55
Joan F Mira Llengua i identitat al País Valencià
67
Sabela Labraña Crea identitat la llengua gallega?
83
findings
97
Patrick Sauzet Sepòt existir una lenga sens una marina de guèrra?
109
Emili BoixFuster Llengües i identitats a Europa
133
Página de créditos

Términos y frases comunes

Información bibliográfica