Imatges de pàgina
PDF
EPUB

Dat. Romae, die 15 Aprilis, 1690.—A. Epus. Ostiensis, Card. Cibo. Loco sigilli. Guido Passioneius Sacr. Congreg. Secret.

coETERA INSTRUMENTA HUC UsQUAE CITATA, ET PRAESERTIM QUAE AD s.EcULI xv ET PosTERIORUM EVENTUs REFERUNTUR, sEQUENTI IN voLUMINE REPERIEs.

migrammata quibus icones Turiasonensium Antistitum in sua Episcopali aula decorantur.

. Prudentius.—Pacis compositor, idolorum destructor, poemate claruit Evangelico. . Gaudiosus.—Inter Gothos generis nobilitate et virtutibus insignis, Arrium persequitur. bidimus.—Ut animo viveret spirituque regnaret corporis mortem quotidie meditabatur. Elpidius —Vir constans, animo pollens, ingenio et animi puritate refulgens. Michael.— Primus est qui post recuperatam Hispaniam Ecclesiae praefuit Tirasonensi. Martinus de Vergoa.—Vitae exemplo, et coelesti conversatione praeclarus. Laurentius.—Religionis ac mansuetudinis cultor memoriam sui aeternitati consecravit. Berengarius.—Carnis insultus et mundi ac demonis impetus prudentiae ac temperantiae loris compescuit. Joannes Frontin.—Dum virtutes amplectitur terrena despicit, et coelestia medilatur. Petrus Vitalis.—Fidelis servus ac prudens inclyti pastoris vigilans ac sedulus imitator. Garsias Frontin.—Animi consilio, operum diligentia el vitae probitate conspicuus. Garsias Frontin.—Donis inmensus, cunctorum verus amicus. Franciscus.—Justitiae custos, assiduusque Comes (1). Consecravit ecclesiam Sti. Torquati Calatayubii.

(1) Hujus imago et inscriptio, necnon Mich. Villar, prout videbantur in aula quinque sequentium Episcoporum, ho- saeculo XVI labente, quae XVIII, ut puto, non extant, inscriptiones vero edidit mutatae fuerunt.

TOMO XLIX. 64

Garsias.—Fuit vir doctus et sanclus, morumque excellentia clarus. lldephonsus.—Singulari eruditione et vitæ integritate spectalissimus. Fortunius.—Viduarum proteclor, miserabilium solatium paterque populi. Garsias.—Largus, magnificus præclaraque sanctitate clarus. Pelrus.—Subditorum suorum speculum et ornamentum. Petrus.—Virtutibus imbutus et probitalis ac mansueludinis imago. Michael de Urrea.—Generis nobilitate ingenii acumine et scienliarum ornamenlo clarissimus (1). Raimundus.—Rerum gestarum gloria, scientia, religioneque fulgenlissimus. Sancti Marci Cardinalis, ejusque domus conslruclor in Urbe, huyus Ecclesiæ Pastor. Beltramnus.—Celo domus Domini fervens Ecclesiam loci del Busle prope jacentem erexit reparavitque. Fr. Sanctius Lopez de Ayerve.—Ex religione Sti. Francisci, progenie Regia sed virtulibus illustrior, Berengarii erroris impugnator, post Samanensium defensor, ad Archiepiscopatum Tarraconensem fuit promotus (2). Gaufredus.—Natione Gallus, litteris ac eruditione conspicuus, huyus Ecclesiæ Episcopus creatur. Petrus de Oncinillas.—Nulla prorsus limuit adversa ut æternam sibi securitatem constitueret. Petrus de Torres.—Huic tanta pacis et tranquilitatis cura fuit, ut amplissimam dignitatem et gloriam magnifice sibi comparaverit. Petrus Calvillo.—Hic' primus hanc Herculis arcem, et olim Regum aulam, Ecclesiæ patrimonio cumulavit. Fernandus Calvillo Petri frater.—Yurium et amplitudinis ac dignitatis Episcopalis præstantiæ defensor conservatorque. Franciscus Patriarcha.—Hic vagantes animos, menlesque labentes, verbo vitæ, cœlo Deoque restituit. Joannes de Waltierra.—Precoces animos et subditorum rebelles volunlates

(1) Antiqua inscriptio haec erat: «Artis (2) Regia proles et virtutum gressibus necromanticæ peritissimus, doemonis ar- ex Episcopo Archiepiscopus Tarraeonentem ejus etiam arte delusit.» (Villar, Ar- sis factus. (Villar.) gais.)

[graphic]
[graphic]
[graphic]

animo virili compescuit et dignitatis Episcopalis, yurium, honorum, ac gravitatis acerrimus extitit propugnator. Sanctius.—Sic omnes sui temporis Theologos superavit, velut inter ignes

luna minores.

Martinus Cerdan.—Hic cum arcis huyus jacta tantum essent fundamenta coepiteam in melius suis incrementis erigere ac reformare (1). Georgius Bardaxi.—Ferdinandum Hispaniarum Regem sacro Baptismatis fonte lavavit: veteresque cum hac Ecclesia lites extinsit (2). Petrus Ferriz, Cardinalis.—Ingentia gratiarum dona, magnosque indulgentiarum thesauros, huic almae Ecclesiae obtulit deditque (5). Andreas Martinez.—Virtutibus clarus et genere, sed animi nobilitate preclarior, nonnulla erexit instituitque sacella. Guillermus Raimundus a Moncada.—Hic amplum atque magnificum hujus almae Ecclesiae claustrum a primis cementis erexit, auxit, consuma

vitque (4).

Gabriel de Orti.—Nullis aut mentis aut corporis pepercit laboribus ut amenum et suavissimum hujus almae Ecclesiae hortum excultum purga

tumque redderet, Domino (5).

Hercules de Gonzaga.—Mantue Cardinalis Caroli V Caesaris invictissimi consilio Episcopatum cessitut successor Joannes felicibus auspiciis hujus

Ecclesiae regeret gubernacula.

Joannes Gonzalez de Munebrega.—Regni Valentinorum Cancellarius, hereticae pravitatis inquisitor et hujus aulae episcopalis instaurator egrePelrus de Luna.—Ex illustrissimis Comitum familia, prius Montis Aragonum Abbas, dein ob merita virtutis et scientiæ Episcopus factus. Joannes de Redin.—Post præclaramfuncio nem munerum regalium et Sanctæ Inquisitionis ex Regio Senatu assumptus, pastoris offitium benigne gessit (1). Petrus Cerbuna.—Ex Priore Ecclesiæ Metropolitanæ assumptus est ad Episcopatum Tirasonensem, in quo doctrina et sanctitate præclarus, prudenter se gessit. Fundavit Academiam Cæsaraugustanam, Collegium Soc. Jesu et Seminarium Tirasonense: obiit Calatayubii, anno 1597, nonas Martii. Fr. D. Didacus de Yepes.—Religione, litteris et sanctitate præclarus, Confessor Sanctæ Matris Teresiæ et Philipi Regis Secundi. Fundator monasterii Discalceatarum, devotissimus Smi. Sacramenti Eucharistiæ. Anno 1615. D. Martinus Terrer.—Ex Canonico regulari et Chancellario huyus Regni assumptus est ad Episcopatum Albarracinensem, deinde ad Terulensem et postea ad Tirasonensem: fundavit Collegium Theologorum in Academia Complutensi, ubi per quindecim annos fuit Collega: ampliavit et adornavit Sacristiam, Capitulum, Ecclesiam, Domum istam. Vocatus est ad Consilium Status Regiæ Mayestatis, anno 1627, et deinde assumptus ad Archiepiscopatum Cæsaraugustanum, anno Domini MDCXXVIII, Ætatis suæ LXXXI. D. Baltasar Navarro de Arroytia.—0lim Ovelensis Collega, Rotæ auditor, Supremi Aragonum Senatus Regens, demum Turiasonensis Episcopus, obiit ætatis suæ LXVI, anno MDCXLII. D. Didacus Castejon.—Archidiaconus et Canonicus Toletanus, Castellæ Præses, Episcopus Lucensis et tandem Sanctæ huyus Ecclesiæ. D. Fr. Petrus Manero.—Totius Sacri Serafici ordinis minister Generalis, Antistes Turiasonensis.

gius (6).

(1) Genere, munere, funere indole cla-
rus, arcisque Tirasonensis celebris refor-
mator. (Villar.)
(2) Addebatur in antiqua. «Ad Regem
Castellae Regis et Regni Aragonum extitit
Ambasiator.» (Villar.)
(3) Tantum valuit animi robore ut duo
Principes terrae summique Pontifices ejus
consilio subderentur ac parerent. Is ingen-
tia gratiarum magnosque indulgentiarum
thesauros, Tirasonensi almae Ecclesiae ob—
tulit, deditque. (Villar.)
(4) Largus, magnificus, praeclaro san-

guine clarus mitibus mitis, hostibus hos-
tis, speculum generis totiusque fons boni-
tatis. (Villar)
(5) Addebatur in antiqua: «necnon mi-
rabilem, tantaeque Civitatis et Ecclesiae
porticum Beatae Mariae Mayoris Calatayu-
bii in eo tam pulchro (quem cernitis) or-
nato, suis et operariae figurarum sumpti-
bus ex alabastro conficeret. Invictissimi
Catholici Regis Sacellanus, Cancellarius-
que mayor.» (Villar.)
(6) Civitatis regnique Valeniae Cancel-
larius ac haereticae pravitatis inter Hispa-

nos non minimus Inquisitor, CaroliCæsaris et Philippi Regis juditio, anno 1558, Hispalim mittitur ut Luteranam postem inter Bæticos pullulantem funditus exlirparet. Quantum vero domos Episcopales pene collapsas, extremaque ruina minantes instauraverit, auxerit atque cxornaverit, et

lapides clamant et ipsa quoque instauratio docet. (Villar.)

(1) Addebatur: aet tractatum de mayestate Principis mirabiliter seripsit, et aliud de interdictis nondum typis mandatum. (Villar.)

« AnteriorContinua »